ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞI

(Venturia pirina)

1391599050-ARMUTKARALEKES (1)Meyvedeki görünümü

Yapraktaki görünümü

Hastalık Belirtisi

• Hastalığın belirtileri yaprak, meyve ve sürgünlerde görülür.

• Yaprakta lekeler daha çok alt yüzeyde görülür. Lekeler zeytin yeşili veya koyu kahverengidir, kadifemsi görünüştedir.Lekeler zamanla birleşerek yaprağın yırtılmasına ve delinmesine neden olurlar.

• Genç meyveler üzerinde kadifemsi görünüşte isli ve siyahımsı kahverengi lekeler oluşur. Şiddetli durumlarda meyvenin tüm yüzeyi lekelerle kaplanabilir ve gelişemeyerek erkenden dökülürler. Büyümeye devam eden meyvelerde ise şekil bozuklukları oluşur.

• Sürgün ve dallarda ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Birleşen püstüller sıracaları oluşturur. Şiddetli durumlarda sürgünler kurur

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

• Armut

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

• Yere dökülen yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya derince gömülmelidir. Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama Zamanları

1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3–5 gün önce)

2. İlaçlama: Beyaz rozet döneminde

3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70–80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar kullanılan etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

İlaçlamalarda;

a) Dal sıracası bulunan yerlerde:

1. İlaçlamada, %2’lik Bordo Bulamacı veya %50 Cu içeren hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,8 dozunda

2. İlaçlamada %50 Cu içeren hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,4 dozunda veya diğer preparatlardan birisi önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

3. ve diğer ilaçlamalarda cetveldeki bakırlı preparatların dışındaki ilaçlardan biri kullanılmalıdır.

b) Dal sıracası bulunmayan yerlerde:

1. İlaçlama %1’lik Bordo Bulamacı veya %0,4 dozunda hazır bakırlı preparatlarla

yapılmalıdır.