Elma Ağ Kurdu
 
(Yponomeuta malinellus)
Tanımı ve Yaşayışı:
• Erginlerin ön kanatları beyaz zemin üzerine siyah noktalıdır.
• Yumurta paketi balık pulu şeklinde dizilmiş ve kestane rengindedir. Kışı larva döneminde, yumurta paketi altında geçirir.
• Larvalar mart sonu nisan başında çıkarlar. Yeni çıkan larvalar, yaprağın iki epidermisi arasına girer ve burada toplu olarak beslenir.
• Daha sonra yaprakları ağları ile birbirine sararak, içinde toplu halde damarları hariç yaprağın diğer kısımlarını yerler.
Zarar Şekli:
• Ağaçların yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar.
• Ayrıca çiçek tomurcukları ve meyvelerde de zarar yapabilirler.
• Bazen ağaçları daha yaz başlarında tamamen yapraksız, çıplak bırakırlar.
• Elma ağaçları mayıs sonlarına doğru kızıl kahverengi bir renk alır.
• Ağaçların o yıl normal ürün verememesine neden oldukları gibi gelecek yılın meyve gözlerinin oluşmasına da engel olurlar.
Zararlı Olduğu Bitkiler:
Elma, Japon elması ve üvez .
Mücadele Yöntemleri
Mekanik mücadele
• Zamanında ve usulüne uygun budamanın yapılması ve budama artıkla-rının bahçeden uzaklaştırılması ile larvaların önemli bir kısmı yok edilmiş olur.
• İlkbaharda toplu halde beslenen larvalar toplanıp bahçeden uzak bir yere götürülür ve parazitoit çıkışı için uygun kafeslere konulur. Bu şekilde parazitoidlere çıkış şansı verilir.
Biyolojik Mücadele: Zararlının mücadelesinde biyopreparatlar(Örneğin B. Thuringiensis) başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Kimyasal Mücadele:
İlkbaharda yapraklarda larvaların ilk zararlarının görülmesinden son larva dönemine kadar ilaçlı mücadele yapılabilir. Ağaçlarda fazla zarara meydan vermemek için mücadelede geç kalınmamalıdır. Larvalara karşı ilaçlamaların çiçeklerin açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının %70-80’inin dökülmesinden sonra yapılması tavsiye edilir. Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde, epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.