İki Kabarcıklı Koşnil
 
(Palaeolecanium bituberculatum)
Tanımı ve Yaşayışı
• Ergin dişi geniş, oval, yarım küre şeklinde kabarıktır.
• Kabuğun üst kısmında, yanlara doğru iki çift kabarcık bulunur.
• İlkbaharda, elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemlerde larvalar çıkar.
• Yumurtadan çıkan larvalar, yapraklara geçerek yerleşir ve burada özsuyu emerek beslenirler.
• Genç dişiler yapraklarda kısa bir süre beslendikten sonra, haziran sonu temmuz başlarında sürgün ve ince dallara taşınır ve burada yerleşirler.
Zarar Şekli
• İki kabarcıklı koşnilin larvaları yaprak ve genç sürgünlerde, dişileri ise ince dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
• Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde, yapraklar sararır ve zamanından önce dökülür.
• Ağaçların tamamen kurumasına neden olabilir.Ayrıca salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve fumajin (karaballık) meydana getirmek suretiyle, dolaylı bir zarara da neden olurlar. Fakat bu koşnilde fumajine, diğerlerine göre daha az rastlanır.
Zararlı Olduğu Bitkiler
• Elma, armut, ayva, erik ve ceviz.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
• Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, kış sonu veya erken ilkbaharda ağaçlar uygun bir şekilde budanmalı, kesilen bulaşık dallar, larvalar yumurtadan çıkmadan önce bahçeden uzaklaştırılarak kurumaya terk edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
• İki kabarcıklı koşnilin ilaçlı mücadelesi, larvaların tamamı yumurtadan çıktıktan sonra yapılmalıdır.
• Orta Anadolu Bölgesi’nde mayıs•ağustos aylarında ilaçlama yapılabilir. Ancak zararın azaltılması bakımından ilaçlama geciktirilmemelidir. Zamanında ve uygun olarak yapıldığı taktirde, bu zararlıya karşı bir ilaçlama yeterlidir.
• Elma içkurdu’na karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya karşı ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
• Kış ilaçları, bu zararlıya yeterli derecede etkili olmadıkları için tavsiye edilmez.