ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIMI

2008-2009
Çim alanların yararları nelerdir?

1)     Gözle görülen hoş bir görünüm elde etmek amacı ile tesis edilen çim alanları çevrenin kalitesini artırır.

2)     Çim alanları sağlıklı dinlenme ve oyun alanları olur.

3)     Göze hitap ederek insan yaşamını ferahlatıp rahatlama  etkisi verir.

4)     Kent içinde ve dışında çim alanları eğlence, çalışma ve ziyaretler için güvenilir alanlar oluşturur.

5)     Çevrenin kalitesi yükselir. Doğal güzelliklerin gerçek potansiyelini ortaya koyup çoğu yerde arazi fiyatını artırır.

6)     Karayollarında, demiryollarında, şevlerde toprak taşınımını engeller.

7)     Su yollarının belirlenmesinde kullanılırlar.

8)     Yüksek binaların, metal aksamların katı ve soğuk görünümlerinin yumuşamasına neden olur.

9)     Bitkiler ortama nem verdikleri için sıcaklık azalır. Yani bitkiler ısıyı emerek klima gibi çalışırlar. Bu nedenle insanlar için rahatlatıcı etki yaparlar. Yaz aylarında sıcaklığı ortalama 5C° kadar kontrol ederler. Çim alanları asvalta göre 6 C°, çıplak araziye göre ise 10-12 C° serin olurlar.

10) 58 metrekarelik bir çim alanı insanın bir günlük oksijen ihtiyacını karşılar. Oksijen vermek suretiyle havayı temizlerler.

11) Polenlerin temizlenmesinde filtrasyon görevi yaparlar. Kirleticilerin de emilmesini sağlarlar. Kükürt ve sülfür gibi maddeleri emerler.

12) Yangının yayılmasını engellerler.

13) Su kaybı en aza indiği gibi su kaynakları da yeşil alanlardan beslenirler.

14) Erozyonu önlerler.

15) Havadaki is ve tozları engelleme açısından oldukça önemlidir. Çim alanları 12 milyonluk tozu emebiliyor.

16) Gürültüyü % 20-30 oranında azaltır.


 

Çim Çeşitleri ve Özellikleri:

Çimlerde fizyolojik ve morfolojik özelliklerine göre değişik sınıflandırmalar yapılabilir. Biz burada bunları, fazla detaya girmeden, en çok kullanılanları inceleyeceğiz. Boyut olarak Alt çim, orta çim, üst çim olarak sınıflandırılabilir.Burada Poa pratensis, Agrostis tenuis gb. çeşitler alt grup, Festuca sp. orta, Lolium ise; üst grup olarak nitelendirilebilir.
Çimleri sıcaklık isteklerine göre de serin iklim bitkileri ve sıcak iklim bitkileri diye ikiye ayırabiliriz. Bu çim çeşitleri yalnızca kıyı bölgelerimizde veya iç bölgelerimizde yetişir diye kesin sınır çizmek mümkün değildir. Fakat biz çim çeşitlerimizi bu başlıklar altında inceleyeceğiz.


Bazı Serin iklim çim çeşitleri:

Bu çimlerimizin başlıca özelliği, en iyi gelişme dönemleri 10-27 ºC toprak sıcaklığında olmasıdır. Havalar aşırı donlu ve kuru olmadığı kış aylarında iyi bir bakımla renklerini muhafaza edebilmektedir. Bunlar her birinin yaprak dokusu, boyu, gelişme hızları vb. özellikleri farklı olduğu için her birinin artı veya eksi yönleri bulunmaktadır. Bunlar kendi aralarında belirli oranlarda yapılacak karışımlarla birbirinin açık yönleri kapatılabilir.Bu çim çeşitleri:

Agropyron repens (Tarla ayrığı):Türkiye'nin her tarafına yayılmış, gevşek fakat sağlam bir doku oluşturur. Uzun kök sistemine sahip, rizomlarıyla yayılan çim türüdür. Kaba doku oluşturur. Kurağa dayanıklıdır fakat yazın şiddetli sıcaklarında gelişmesi durur. Basılmaya dayanıklıdır. Tarım alanlarında yabancı ot olarak bulunur.


Agrostis canina (Tavus otu): 1 gr.da 17.000 adet tohum bulunmaktadır. Bu çeşit üst sürgünler ile yayılan, dar yapraklı, kısa boylu, sarı yeşil renkli bir alt çimdir.Sık, yumuşak, keçe gb. bir doku oluşturur.Biraz kuraklığa dayanıklıdır, yabani otlarla mücadele edebilir.


Agrostis tenuis (Tavus otu): 1 gr. da 16.000 adet tohum bulunur. İnce tohumlu,alt çim. Sürekli yumak yapan sık dokulu, kısa boylu, yazın açık yeşil renklidir. Yaprak genişliği ortadır. Özellikle ağır topraklarda (killi topraklarda) zarar görebilir. Derin biçime elverişlidir.Biraz gölgeye dayanıklıdır. Susuz kaldığında özellikle renkleri sararır.

Agrostis stolonifera(Btaklık tavus otu): 1 gr.da 12.000 adet tohum bulunur. Sık ve ince dokulu bir çim oluşturur. Derin biçime elverişlidir. Tohum ve stolonları ile üretilmektedir. Gençlik devresinde yavaş gelişir, serin ve yağışlı yerlerden hoşlanır. Besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklarda, iyi drenaj koşullarında iyi gelişme gösterir.


Dactylis glomerata (Domuz ayrığı): 1 gr.da 1100 adet tohum bulunur. Kaba demetler şeklinde çok rutubetli alanlara adapte olabilen, tüysüz, çok yıllık bir çim bitkisidir. Bu çeşitlerin tamamı dik eğimli alanlar ve banketler için uygundur


Festuca rubra (Kırmızı yumak): 1 gr.da 1000 adet tohum içerir.İnce yada dar yapraklıdır.Bu bitkimiz kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Gölgeye de dayanıklıdır.Hemen hemen her amaç için uygun olan çim türüdür.Bu bitkimizin orta derece basılabilirliği vardır.


Festuca ovina (Yumak Otu): 1 gr.da 2000 adet tohum içerir.İnce yapraklı, sık dokuludur. Tüm festucalarda olduğu gibi yumak oluşturur. Kırsal alan peyzaj onarım çalışmalarında kullanılabilir. Çevre koşullarınadayanıklıdır.Hastalıklara duyarlıdır.Yoğun biçmelerde hastalıklara duyarlılık artar.Gölge çimidir.Yıpranmaya dayanıklıdır.Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.

Festuca arundinacea (Uzun Yumak): 1 gr.da 380-580 adet tohum içerir.Kaba dokulu, öbek halinde gelişme gösteren,ezilmeye ve basılmaya dayanıklı çok yıllık bir çim bitkisidir. Tohumla üretilir. rizomları ve kök sürgünleri ile kısa zamanda yayılır. Ekstrem sıcaklıklara karşı duyarlıdır. Asitli topraklarda yetiştirilebilir. Su isteği bakımından dayanıklıdır.


Festuca longifolia:Kaba yapılı, ezilmeye ve kısa biçmeye çok fazla dayanıklı değildir.Bu yüzden spor alanlarında kullanılamaz.Ancak dekoratif amaçlar için tercih edilen bir çimdir. Yaz-kış koyu yeşildir ve ayrıca Corticium hastalığına dayanıklıdır. Gölgeye toleranslıdır. Kurağa dayanıklıdır.
Lolium multiflorum (İtalyan çimi):1 gr.da 500 adet tohum bulunur.Kış ve ilkbahar ekimlerinden sonra güzel renk veren,tek yıllık,kaba dokulu ve hızlı gelişen bir çim türüdür.


Lolium perenne (İngiliz çimi): 1gr.da 500 adet tohum bulunur.Bu bitki ülkemizin hemen hemen her yerinden yetişebilir.Dik,yatık ve yarı-yatık formları vardır.Gençken ince bir yapıya sahip olup sonra giderek kalınlaşır.Yaprakların rengi gençken canlı ve yeşil, yaşlandıkça saman rengi yeşile dönüşür.L. perenne serbest bırakıldığında 30-60 cm. arasında bir boya ulaşabilir.
Kışa çok dayanıklı değildir.Ani sıcaklık düşmelerinde zarar görebilir. Ilık ve serin yöreler rutubeti seven bu bitki için uygundur. Çevre koşullarına çok dayanıklıdır. Verimli topraklarda daha iyi gelişir.


Pheleum pratense (Çayır kelp kuyruğu): 1gr.da 2000 adet tohum vardır. Bu bitki yabani karakterde olduğu için dayanıklılık bakımından önemli çim türüdür. Kültüre alınması zor bir çeşittir. Geniş yapraklı,kuraklığa hassas, kendini yenileme yeteneği yüksektir. Vejetasyona erken başlaması bir avantajdır.Ağır ve rutubetli topraklar için çok uygundur.


Poa pratensis (Çayır salkım otu): 1gr.da 3300 adet tohum bulunur.En sık dokuyu oluşturan çimdir. Yavaş gelişme gösterir, kuraklığa ve yıpranmaya dayanıklıdır. Koyu yeşil renklidir.Orta yada geniş yaprakları vardır. İlk bir aydan sonra karışımlarda çok sağlam yer tutar. Yoğun sürgünü vardır.
Kendini yenileme yeteneği yüksektir. Besin maddeleri bakımından zengin topraklar ister. En önemli duyarlılığı pas hastalığıdır.Toprak fakirse hemen yaprak pas hastalığına yaklalanır.



Bazı Sıcak iklim Çim türleri:

Özellikle subtropik ve tropik çim türleridir. Özellikle ülkemizde Nisan-Ekim aylarında istenilen fonksiyonları yerine getirirler. Ege ve Akdeniz Bölgeleri gibi sıcaklığın fazla olduğu ortamlar varsa bu devre Mart başından Kasım sonuna kadar da olabilir. Bu devre dışında kalan dönemde sıcak iklim çim türleri sarı yada açık kahverengi bir görüntüye sahip olur. Bu nedenle bazı çalışmalar da bu türler kullanılmak istenilmez.
Toprak sıcaklığı 5-8 ºC olduğunda gelişme gösterir. Bu sıcaklığın altında olursa alt kısmında sararmalar gözükür. Mart 15- Ekim başına kadar yeşil kalır. Özellikle sıcak iklim çevre koşullarında iyi gelişme gösterir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü G. Afrika, K. Afrika, Filistin, İsrail'deki çim türleri yetiştirilebilir. Deniz tuzlu rüzgarlarından zarar görmez. Zoysia japonica biraz duyarlıdır. Ayırmayla, köklü çelik ve çelik ile üretilebilir. Çok derin biçilmemelidir, biçilirse renk değişimi görülebilir. Kışın kullanılmayan alanlarda bilhassa yazlıklarda kullanılması tavsiye edilir. Su istekleri daha azdır.

Axonopus offinis (Halı çimi): 1gr.da 2700 adet tohum bulunur. Fazla boylanmaz, sık ve kaba dokuludur. Kumlu ve tınlı topraklarda çok iyi gelişme gösterir. Düzenli biçimle daha az boylandırılır. Düzenli biçim sık bir doku yapmasına da elverişli bir ortam oluşturur. Erozyon önleyicidir.Bol ve sağlam kök oluşturur. Otoyollarda şevlerde kullanılabilir.Yıpranmaya dayanıksızdır.Yarı gölge ortamlarda gübre takviyesi ile yetiştirebilir. Kışın soğuklarda, erken ve geç donlarda bozulma gösterir.


Buchloe dactlyloides (Buffalo çimi): 1 gr.da 2700-3000 adet tohum bulunur. Axanopunus offinis'e benzer ama daha yavaş gelişir, rizomlarıyla yayılır, kaba dokuludur.15 cm.'ye kadar boy yapabilir. Bakımsızlığa dayanıklıdır. Sık biçime dayanıklıdır. Besin maddesi bol olan, iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişme gösterir.


Cynadon dactylon c.v.(Bermuda çimi): 1 gr.da 3300-4400 tohum bulunur. Hızlı gelişen bir çim türüdür. Hemen hemen her toprakta yetişebilir.Su birikintisi sevmez.İyi drene edilmiş toprak ister, güneşi sever, Kuraklığa dayanıklıdır, gölge ortam istemez. İyi bir görüntü için sık biçim gerekir.Biçim yüksekliği 1,5-3 cm. arasında değişir. Toprak sıcaklığı 5 ºC altına indiğinde üst organlar sararır hatta kurur.


Cynadon tranvaalensis (Uganda çimi): C. dactylon' a göre daha dayanıklı ve daha ince dokuludur. Daha hızlı gelişme gösterir. Daha az yeşildir. Her türlü toprakta yetişebilir.Havalı, iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişir.
Gölge istemez. Sık biçim ister 5 ºC nin altında yapraklar sararır. Deniz tuzlu rüzgarlarına ,nispeten daha dayanıklıdır.


Dıgıtera decumbens: Nemli, drenajı iyi, besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi gelişme gösterir.En önemli özelliği hastalık ve zararlılara dayanıklıdır. Sık biçime gelmez.


Zoysia japonica(Japon çimi, Kore çimi): 1 gr.da 3000-5000 adet tohum bulunur.Sürünücü gelişme gösterir.Kaba dokuludur. Sık gelişme gösterir. Humuslu topraklarda daha iyi gelişir.Dayanıklıdır. Fakir topraklar da gelişme gösterir. Sıcak iklim çim türleri içinde soğuğa en dayanıklı olanıdır.Çok sert soğuklarda kahverengi bir renk alır. Yıpranmaya, kısa biçime dayanıklıdır.Yarı gölge ortamlarda yeişebilir.


Erogrostis angustifolia:Dayanıklıdır. Yıpranmaya ve sık biçime dayanıklıdır.


 

Çim Yerine Kullanılan Bitkiler:

Bu bitkileri geniş alanlardan ziyade; çim çeşitlerinin kullanımı zor olan, daha dar alanlarda veya ekstrem durumlarda tercih edilir. Yani dar mekanlarda veyahut dik alanlarda veya gölge gibi durumlarda tercih edilir. Başlıcaları şunlardır:


Lippia repens (Lipya Çimi): Çok yıllık otsu bir bitkidir.Kışın yaprağını döker, yazı pembe, beyaz, krem renkli çiçek açar.Hızlı gelişir.Yaprakları küçük koyu yeşildir. Toprak seçiciliği olmamakla beraber organik maddece zengin, iyi drenajlı toprakları sever. Nemli eğimleri stabilizesinde kullanılır.Basılmaya ve ezilmeye karşı hassastır. Sık biçim istemez.Çiçekli olduğu dönemde arıları cezbeder bu da kullanım alanlarının sınırlayan bir sebeptir.Üretimi stolonları ile yapılır.


Dichondra repens (Fare Kulağı): 1 gr.da1800 adet tohum vardır. Çok narin yapılı, sık yapraklı, yüzeysel kök gelişimi olan ve bodur bir yer örtücü bitkidir.Stolonları ve kökleri ile yayılır. Hızlı gelişir; tınlı; az killi, iyi drenajlı toprakları sever.Sıcaklara dayanıklıdır 4 ºC ye kadar dayanıklıdır Bu sıcaklığın altında sararmalar meydana gelir.Su ve gübre isteği fazladır.Sık su ister.Ezilmeye ve basılmaya karşı hassastır.Derin biçim yapmak bitkiye zarar verebilir.


Trifolium repens (Üçgül): 1 gr. da 600 adet tohum bulunur.
Bazı uygulamalarda çimlere alternatif olarak uygulanır. Kaba ve kaygan yüzeye sahiptirler. Bazı yerlerde de diğer çim karışımlarına %5 oranında karıştırılmaktadır. Fakat çiçeklerinin arıları cezbetmesi nedeniyle bir çok alanda kullanılmasını engeller. Ayrıca üzerine oturulduğunda elbiseyi boyayabilir. Biçimi de diğer çim çeşitlerine göre daha zordur.Üretimi tohumla yapılamaktadır.


 

BAZI ÇİM TÜRLERİNİN RESİMLERİ

 

Agrostis tenuis
Browntop bent
Narin tavusotu
 

Agrostis stolonifera
Creeping bent
Sülüklü tavusotu
 

Cynodon dactylon
Bermuda grass
Bermuda çimi
 

Deschampsia caespitosa
Tufted hairgrass

 

Festuca arundinacea
Tall fescue
Kamışsı yumak
 

Festuca ovina duriuscula
Hard fescue
Koyun yumağı
 

Festuca rubra commutata
Chewings fescue
Adi kırmızı yumak
 

Festuca rubra trihophylla
Slender creeping red fescue
Narin kırmızı yumak
 

Festuca rubra rubra
Strong creepıng red fescue
Köksaplı kırmızı yumak
 

Koleria macrantha
Crested hairgrass

 

Lolium perenne
Perennial ryegrass
İngiliz çimi
 

Phleum pratense
Timothy

 

Poa annua
Annual meadowgrass


 

Poa pratensis
Smooth-stalked meadowgrass/Kentucky bluegrass
Çayır salkımotu
 


 

ÇİM ALAN TESİSİ

Çim alanlarını hazırlanmasında arazi etüdü ve hazırlık işlemleri çok önemlidir. Alan hazırlık aşamasında gözden kaçıracağımız her nokta ileride büyük sorun şeklinde kendini gösterecektir. İyi yapılacak bir hazırlık aşaması da çimimizin uzun yıllar kullanımını sağlayacaktır.Hazırlık işlemlerine geçmeden önce şunu bilmeliyiz ki: çim kökleri yaklaşık15 cm. kalınlığında bir taşıyıcı toprak tabakası ister. Altında da drenaj tabakası olması gerekir . Bu iki tabaka arasında da geçiş tabakasına ihtiyaç vardır. Eğer alanımızda yeterli miktarda toprak yoksa dışarıdan takviye etmelidir. Mevcut toprak yapısı ve getirdiğimiz toprak iyi incelenmeli ona göre taban gübrelemesi işlemleri yapılacaktır. Hazırlık safhaları genelde aynı olmakla beraber alanın kullanım özelliğine göre veya çimlerin özelliklerine göre hazırlıklar da küçük farklılıklar içermektedir. Başlıca iki madde de inceleyebiliriz:
1- Alanın hazırlanması
2- Çimleme


1- Alanın Hazırlanması:


a-)Toprak tesviyesi:

Toprak işlemlerinin başında toprak tesviyesi gelir. Yapacağımız tesviye işlemi görüntü ve işlem açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda da yüzey drenajı açısından da önem arz eder.Arazimize vereceğimiz meyil %1,5-3 arasında olmalıdır. Meyil ne kadar fazla olursa su o kadar fazla toprağa işlemeden yüzey akışına geçecektir. Ayrıca meylin artması yapılacak bakım işlemlerini de zorlaştıracaktır. Ayrıca toprağa dolgu yapılması durumunda, dolguda inşaat artıkları ve zararlı maddelerin olmamasına dikkat etmek gerekir.Bu maddeler daha sonra toprak yüzeyine doğru çıkabilir yada bitki köklerine zarar verebilir. Ayrıca dolgu maddesi olarak killi topraklardan da kaçınılmalıdır.Çünkü: bu topraklar geçirimsiz tabaka oluşturabilir. Drenajı güçleştirir. Diğer bir husus da çim alanların içinden veya çevresinden geçecek yollardan aşağıda olmalıdır. Bu hem suyun çimlere doğru akmasını hem de yolların su birikintisinden kurtulmasını sağlar. Tüm bu kazı ve dolgu işlemleri alet ve ekipmanlarla yapılmalıdır. Bu işlemler sırasında üst toprağın korunmasına dikkat etmek gerekir.
Alanımızda bulunan ağaçların dolgu toprağı altında kalma durumunda ağaç etrafında koruma tedbirleri almak gerekir . Taş blokajlar, çevresini duvarla ayırma gibi yöntemlerle bu sağlanabilir. Eğer bu tedbirlere başvurmazsak ağaçların ölümüne kadar giden vahim neticeler ortaya çıkar.


b-)Drenaj:

Topraktan fazla suyun uzaklaştırılması için yapılan çalışmalardır: Eğer toprağımız 40 cm. ve daha fazla ve geçirgen toprak özelliğine sahipse drenaja ihtiyaç duyulmayabilir. Fazla suyun drene edilmeme durumunda bitki gelişiminde olumsuz etkiler ortaya çıkar. Köklerde gelişme yavaşlar eğer ileri boyuta ulaşırsa çürümeye kadar gidebilir. Toprak havalanması yetersiz olacağından dolayı gerek kökler gerekse mikroorganizmaların gelişmeleri yavaşlar. Bitkilerin üst aksamında da yıpranma artar.
Bugün uygulanan bir çok drenaj sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler alanın topografik yapısına, alanın kullanım şekline ve maliyete göre değişmektedir. Bu drenaj sistemleri başlıca şunlardır:


1-Açık Kanal Sistemi Drenaj: Eğimli çim alanlarında gerek yüzey akışına geçen ve gerekse de taban suyundan fazla olan suyun alandan uzaklaştırılmasını sağlar. Genelde geniş çim alanlarda yapılır. Alanın etrafından geçen derin hendekler şeklindedir. Hendeklerin genişlik ve derinliğini alanın boyutu, yağış ve sulama miktarı ve taban suyunun durumu belirler. Bu sistemin maliyeti düşük fakat bakım masrafları yüksektir. Genelde geniş park, rekreasyon alanlarında ve golf sahalarında uygundur. Diğer alanlarda tavsiye edilmez.
2-Mole Dren Sistemi: Bu sistem alan tesviyesi yapıldıktan sonra özel alet ve ekipmanlarla belli derinlikten toprağın delinmesi işlemidir. Dip kazanların geçirilmesi ile mole dren sistemi yapılır ama patlatmada beraber yapılırsa daha etkili olur. Bu sistem diğer sistemlerle beraber yapılırsa daha etkili olur.
3-Kapalı Sistem Drenaj: Toprak içerisine dizilmiş borulardan oluşan sistemdir.özellikle meyiliz az ve taban suyunun yüksek olduğu alanlarda bu sisteme ihtiyaç daha fazla olmaktadır. Bu sistem ilk kuruluş maliyeti itibariyle daha pahalıdır ama uzun ömürlü olması ve az bakım istemesi göz önünde bulunduracak olursak daha ucuza gelmektedir. Bu sistemin diğer bir özelliği de büyük miktarda ki su kütlesinin kısa bir zamanda tahliyesini sağlar. Özellikle spor alanlarında bulundurulması zorunluluk haline gelmiştir.
Bu sistemde dikkat edilmesi gereken hususlar ise; boruların konulacağı derinlik; ana ve yan hat boruların çapları, eğimleri, diziliş şekli ve aralıklarıdır. Çim alanlarda derinlik olarak 60 cm. kabul edilebilir. Boru olarak günümüzde çok geniş bir malzeme kullanımı söz konusudur.
Kapalı sistemler Herringbone, Yelpaze, Grid ve bunların kombinasyonları şeklinde olmaktadır.
Boruların altı genelde geçirimsiz tabakadır. Borular yerleştirildikten sonra üzerine kaba taş, çakıl, dişli dere kumu sırayla konulur. Daha sonra taşıyıcı toprak tabakası konulur. Bu tabaka da 15-20 cm. olabilir. Eğer toprağımız ağır karakterli ise toprağımıza kum karıştırmamız gerekir.
Drene edilen suyun daha sonra boşaltılması için dere, kuyu ve kanalizasyon borusu şeklinde ki noktalara bağlanmalıdır. Büyük alanlarda kuyu yeterli gelmeyebilir.




 

c-) Patlatma:

Bu sistem traktörün dip kazanının arkasına takılmış bir demir parçası ile 30-40 cm.den sürülmesidir. Bu işlem ile toprak işleme sırasında oluşan sıkışma olayının etkisi azaltılır. Aynı zamanda drenaj ve havalanmayı da arttırır.


d-) Toprak İşleme:

Alanımıza ekim yapmadan toprak işleme yapılır. Bu işlemler ise 20-30 cm. den yapılacak derin sürüm ve daha sonra ikileme yapılır.Daha sonra diskaro çekilerek toprağın granül hale gelmesi sağlanır.
Toprak işlemede dikkat edilecek husus ise toprak tavında iken yapılmalıdır. Aksi takdirde toprağın keseklenmesine sebep olacaktır. Toprak işleme ile birlikte taban gübresinin atılması ve toprak yapısının iyileştirilmesi için kum karıştırılması işlemi de yapılabilir.
İyi toprak işleme neticesinde daha uzun ömürlü ve kaliteli çim elde edilir.

e-) İnce tesviye:

Toprak işleme neticesinde oluşan parçacıkların ufaltılmasını ve alana istediğimiz meyli vermek için genelde el aletleri ile yaptığımız işlemlerdir. Yabancı otla mücadele yapmak istiyorsak alanın ilaçlamasını da bu aşamada yapabiliriz.
Tırmık ve tesviye tahtaları çekilerek bu işlemler yapılır.Taş, yabancı ot ve maddelerin alandan uzaklaştırılması sağlanır.Daha sonra 50-100 kg. silindir ile toprağın sıkıştırılması sağlanır.

ÇİMLEME


Çimleme:

Buraya kadar bahsettiğimiz kısımlar alanın hazırlanması işlemleri idi. Bundan sonra ki kısımda çimleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. bunlar tohumla, vejatatif bitki parçacıkları ile ve hazır çim kalıpları ile olmak üzere 3 şekilde olmaktadır.

Tohum ile Çimleme:

Tohum ile çimleme yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntem de alanın özelliklerine ve istediğimiz amaca uygun çeşitleri seçmek ve bunları düzgün bir şekilde uygulamak büyük önem taşımaktadır. Tohumluk seçiminde ve değerlendirilmesinde şu noktalara dikkat etmek gerekir.

Sertifikasyon:

Kullanacağımız çimlerde sertifikalı olmasına dikkat etmeliyiz. Bu kullanacağımız çeşidin yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış olmasıdır. Bu onayı ayrıca çeşidin çimlenme özelliklerinin olduğu değerlere bakmak gerekir.Günümüzde bazı satıcıların görünüş olarak benzeyen tohumları diğerinin yerine sattığı görülmektedir. Bu yüzden yetkili satıcılardan almakta büyük fayda var.Tohumda aranacak değerler şunlardır:

Saflık:

Burada saflık kelimesi iki noktaya işaret eder .Birincisi tohumun diğer tohumlarla karışmamış olması; ikincisi diğer yabancı maddelerin karışmamasıdır. Bu değer % olarak ifade edilir.Yabancı maddeler saflık derecesini düşürür. Bunların içinde yabancı ot tohumunun bulunması ise ekeceğimiz çimler için bir felaket demektir.

Çimlenme Yüzdesi:

Tohumların ekimden sonra çıkma oranını ifade eder. Bir tohum saflık yüzdesi yüksek olsa bile çimlenme yüzdesi düşük olabilir. Çimlenme yüzdesini tohumun eski olması, uygun saklama koşullarında bulundurulmaması zararlılar ve hastalıklar, kimyasal maddeler etkileyebilir. Bu sadece çıkan miktar olarak değil ayrıca kalite yönünden de olumsuz etkileyebilir.

Gerçek Değer:

Çim tohumlarında çimlenecek saf tohum yüzdesi demektir. Bunu formül edecek olursak:
 Gerçek Değer=Tohumun Saflık Yüzdesi x Çimlenme Yüzdesi/100

Koku:

Tohumun kötü kokmamasına dikkat etmek gerekir. Kendine özgü kokusunda olmalıdır. Çürüme, nemlenme gibi noktaları tespit edebiliriz.

Özel Yoğunluk:

Sağlıklı bir tohumun özelliklerinden birisi de sudan ağır olmasıdır. Bunu test için belli miktarda tohum alınarak suyun içine bırakılır suyun yüzünde kalan miktardan da sağlıklılığı hakkında bize bilgi verebilir.
Bin Tane Ağırlığı: Alanımızda m² ye düşecek bitki adedi bellidir. Karışım yaparken ve alanımıza ekerken bitkinin bin tane ağırlığına göre hareket ederiz.

Çim Seçimi:

Alanımızın çimlenmesinde tek çeşit kullanabileceğimiz gibi birden fazla çeşit de kullanabiliriz. Bu seçimde dikkat etmek gerekir. Hemen değiştirmek gibi bir lüksümüz olmayacaktır. Günümüzde çim çeşitlerinin bir çok da varyeteleri bulunmaktadır. Hatta bir türün iki farklı varyetesi zıt özellik ve istek göstermektedir.
Tek çeşitten de iyi hazırlık ve ekimle güzel netice alınabilir.Ama uyumlu çeşitlerden uygun miktarlarla yapılacak karışım daha güzel neticeler verir. Bu karışıma katılacak çimler diğerlerinin zayıf olduğu noktaları kapatacaktır. Bir çok araştırmacının yada firmanın farklı karışım tabloları bulunmaktadır. Tohum karışımı yapılırken tavsiyemiz güvenilir sertifikalı tohum satan yerlerden alınması şeklinde olacaktır. Sizin alanınızın özelliklerine ve kullanım koşullarınıza göre en uygun karışımı hazırlayacaklardır. Günümüzde alan özelliklerine göre hazırlanıp paketlenmiş tohumlarda bulunmaktadır.

Tohum Ekimi:

Çim alanımızda gerekli alt yapı ve toprak hazırlıklarını tamamladıktan sonra tohum ekimine geçebiliriz. Bu aşamada yapacağımız bir ihmal bütün çalışmalarımızı heba edebilir. Tohum ekinden bir hafta öncesinde etkili bir gübre ile (amonyum nitrat gibi..) m² 50 gr olarak gübreleme yapılır.

Ekimde kullanılacak tohum miktarının fazla olması yabani otlarla mücadele etmemizi kolaylaştırır. Fazla olması demek ne kadar çok tohum atarsak o kadar iyi çim çıkar manası değildir. Miktarın aşılması kardeşlenme sonrasında bitki köklerinin iyi havalanmasını engelleyecektir, biçimlerde olumsuzlukların çıkmasına sebep olacaktır. Tohum ekim olayını yakından takip etmeniz veyahut bu konuda ehil olanların çalıştırılmasına dikkat etmek gerekir.

Tohum ekim zamanı olarak serin iklim çim bitkilerinde en uygun zaman sonbahar ayıdır. Eğer ki sonbahar da ekim yapamadıysak ilkbahar ayı mecbur kalmadıkça kış ve yaz aylarında ekim yapmamak gerekir. Çünkü bu zamanlar tohum çimlenmesi için elverişli zamanlar değildir. Tohumun çimlenmesi 5 °C den sonra başlar. yaz aylarında ise yeterli toprak nemini bulamadığından çimlenme yüzdesi düşmektedir. İlkbahar ayı sonbahar ayına göre hem daha düşük çıkış yüzdesine sahiptir hem de ilkbaharda yabancı ot çıkışı da hızlı olmaktadır. Tohum ekmeden önce alanda diskaro çekilir ve tırmıklanır daha sonra ince tesviye yapılır.

Sıcak iklim çimlerinde ise ilkbahar veyahut geç yaz ekimleri daha verimli olmaktadır.

Tohum ekimi bir kaç yöntemle yapılabilir. İnce tesviye yapılan alan önce silindir geçirilerek daha düzgün ve sık bir hale getirilir sonra tohum elle yeknesak biçimde ekilir daha sonra üstüne ince kapak toprağı atılır daha sonra gene silindirle veya baskı tahtaları ile bastırılır. Sulama yapılır.

Diğer yöntem ise silindirlenen alana tohum serpilir ve tırmıklanarak tohumun toprağa karışması sağlanır sulamaya geçilir. Diğer bir yöntemde ise alan silindirlemeden sonra hafifçe nemlendirilir. Daha sonra ekim yapılıp kapak toprağı atılır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın önemli olan tohumun üstünde çok fazla toprak olmaması ve tohumun açıkta kalmamasıdır. Kapak toprağı genelde 3-5 mm arasıda olmalıdır. Toprağın tohumu iyice sarmış olması lazımdır. Ayrıca alanda mümkün mertebe küçük çakıl ve taş parçaları olmamalıdır. Bu tür yabancı maddeler tohumun çıkışını engelleyecektir. Tohum ekim zamanı havanın fazla rüzgarlı olmamasına dikkat etmek gerekir yoksa yeknesak ekim yapamayız.Ekim yaparken mümkün mertebe toprağa yakın yapmalıyız. Ekimi geriye doğru yapmalıyız.

Ekim miktarı ise küçük tohumlu bitkilerde m² 20-25 gr diğer iri tohumlarda ise 40-45 gr tohum kullanılır. Fakat bizim ustalarımız bunu 70-80 gr a kadar çıkartmaktadır. Bu da daha evvel bahsettiğimiz sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Tohum ekiminden sonra sulama yapılır. Sulamada dikkat edeceğimiz husus suyun ince zerrecikler halinde verilmesidir. Bu ince yağmurlama başlıkları ile sulama tabancaları ile yapılabilir. Tohumun sürekli nemli kalması sağlanmalıdır..Yaz aylarında sulama sık ve bol miktarda olmalıdır.

Çimlerin çıkışı sonbahar ekimlerinde 7-10 günde ilkbahar ekimlerinde ise 10-21 günde olmaktadır.Bu süre çevre şartları ve ekilen çeşidin özelliklerine göre de değişebilmektedir.

Tohumlar çimlendikten sonra 8-10 cm ye geldiklerinde keskin bir tırpanla veya keskin bıçaklı çim biçme makinesiyle biçim yapılır.

Vejatatif Bitki Parçaları İle Çimleme: Bu yöntemde bitkinin vejatatif parçaları kullanılır. Özellikle sıcak iklim çeşitleri bu yöntemle başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu çeşitler Axonopunus affinis, Cynodon transvaalensis, Cynodon dactlyon, Eremechloa ophiuroides, Zoysia japonica, Agrostis stolonifera ve diğer bazı çeşitlerdir.Bu çim çeşitleri ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Nisan ayı başından Ekim ayı sonuna kadar çimleme yapılabilir.
Bu üretim tarzında stolonlar ve çelikler ile yapılır. Stolonlar çeliklemeye nazaran daha hızlıdır. Bu çimleme yönteminde de toprak hazırlıkları yapılır. Daha sonra 3 yöntemle çimleme yapılabilir. Bunlardan Birinci yöntemde 3-5 cm. ebatında kesilen stolon ve çim parçacıkları m²'ye 50 gr. düşecek şekilde serilir. Sonra üstü 0,5-1 cm toprakla kapatılarak baskı tahtası veya silindirle bastırılır. Daha sonra yağmurlama sulama ile bol bol sulanır. Hava sıcaklığının durumuna göre 10-20 arasında çimlenme olur. Bu yöntemin mahzurlu tarafı çok fazla stolon veya çelik kullanılmasıdır. Yabancı ot temizliği de sık sık yapılmalıdır.
İkinci yöntemde çim stolon ve çeliklerinin 15-20 cm aralıkla 7 cm derinliğinde açılan çizilerin içine 15 cm. arayla dikilmesidir.
Üçüncü yöntem ise; hazırlanan çeliklerin toprakta sivri bir aletle açılan deliklere dikilmesidir.
Bu yöntemde ilk biçim 50-60 gün sonra yapılabilir.

Hazır Çim Kalıpları ile Çimleme: Bu yöntem oldukça hızlı ve kolay bir yöntemdir fakat tesis maliyeti diğerlerine nazaran çok fazladır.Kısa zamanda alanın çimlenmesi sağlanır . Son zamanlarda İlimizin park ve bahçelerinde sık sık rastlamaktayız.

Bu yöntemde çim kalıpları alana getirilmeden evvel çok iyi alan hazırlığı yapılmalıdır. Toprak yapısı bitki köklerinin hemen yayılabileceği yapıda olmalıdır. Toprağın zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bunu da alanımıza dekara 6 ton iyi yanmış çiftlik gübresi sererek yapabiliriz. Daha sonra alanımızda yabancı ot temizliği için fumigasyon veya ot öldürücü ilaçlarla ilaçlama yapılır. Daha sonra m² ye 60 gr triple superfosfat vererek toprak hazırlığı yapılır. Toprağın zenginleştirilmesi işleminden sonra mükemmel bir tesviye yapılması gerekmektedir.

Günümüzde çim rulolarını hazırlayıp satan birçok şirket bulunmaktadır. Bunlara verilecek sipariş üzerine hazırlanmaktadır. Bunlar genelde belli standartlarda olmaktadır.Genelde30x30 30x60 30x90 ölçüleri kullanılmaktadır. Bunlar rulo haline getirilmektedir.Rulolar 24 saatten fazla bekletilmemelidir. Eğer daha fazla bekletilmesi söz konusu ise rulolar gölge bir alanda açılarak serilmeli ve gerekirse sulama yapılmalıdır.

Kalıpların serilmesi işlemler çok aşırı sıcaklarda donlu havalarda ve susuz zamanda yapılmaması gerekir. Kalıplar serilirken çiğnenmemesine dikkat etmek gerekir. Basma durumunda kalırsak geniş bir tahta parçasının üzerine basabiliriz. Rulolar serildikten sonra yapacağımız iş çim kökleri toprağa tutununcaya kadar bol bol sulama yapmak gerekir. Döşemeden 1 hafta sonra çimimizin fazla ıslak olmadığı zamanda silindirleme işlemi yapılır.


 

ÇİM ALANLARDA BAKIM ÇALIŞMALARI

İLKBAHAR

Çimler uzamaya başlayınca çim biçme mevsimi gelmiş demektir. Önce bütün yaprak ve çöpler esnek tırmıkla alınır. İlkbaharda normal bahçe tırmığı çime zarar vereceği için kullanılmaz. İlk biçimde bıçak en yüksek ayara getirilir. Kış boyunca kalınlaşmış çimler biraz uzun biçilirse hem makine zorlanmaz, hem de çimler bozulmaz. Daha sonrakilerde normal boyda biçilir. Makinanın girmediği yerler için makas kullanılır.
Kenarlarda bozulma varsa düz kenarlı bir kürekle düzeltilir. Kuru havalarda icap ederse sulama yapılır. Nisan ayında yavaş yarayışlı bir çim gübresi atılır. Bir- iki hafta çimler güçlendikten sonra gerekiyorsa ot ilacı yapılır. Veya ilaçlı gübre kullanılarak problem bir defada halledilir.

Tohum ekme yolu ile yeni çim alan tesisi için ideal mevsimdir. Bahar başlarında işlenen toprağa tohum ekilir.

YAZ
Çimler düzenli olarak biçilir ve sulanır. İhtiyaca göre mevsim içinde 1-2 kere çim gübresi atılabilir. Sıcaklarda ot ilacının pek bir faydası yoktur. Yonca gibi otlar düzenli biçme ile körelirler. Kazık köklü kalıcı bitkiler çıkarsa elle sökülür veya sprey şeklinde satılan hazır ot ilacı direkt bitkinin üzerine püskürtülür.
Çok sıcak zamanlarda çimler biraz uzun bırakılmalıdır. Aşırı kısa biçme sararma ve kelleşmelere sebep olur. Karıncalar da yazın çimlere musallat olabilirler. Bu durumda kırmızı granüller halindeki karınca ilacı yuvaların çevresine serpilir.

Tohumdan çim ekimi yapılması iyi netice vermez. Rulo çim kullanılabilir.

SONBAHAR
İsteğe göre son bir defa çim gübresi atılabilir. Bulunabilirse sonbahar için özel hazırlanmış gübreler kullanılmalıdır. Bu gübreler kökleri kuvvetlendirir.
Çim alanda en yoğun işler bu mevsimde yapılır.
Kalıcı yabani otlar varsa havalar fazla soğumadan ot ilacı yapılır. Yosunlar kazınır veya yosun ilacı ile yok edilir. Bir kaç hafta sonra çimler özel tırmıkla, yoksa bahçe tırmığı ile tırmıklanarak havalandırılır. Bu alet hem dipte biriken kuru ot tabakasını temizler hem de toprağın bir miktar havalanmasını sağlar. Özellikle ağır sahalarda toprağın dirgen gibi bir aletle düzenli delikler açılmak sureti ile havalandırılması çok iyi olur.

İlaçlama ve havalandırma sırasında iyice belirginleşen kel bölümler sonbaharda tamir edilir. Çim ilk ekildiği zaman hangi cins olduğu bir tarafa not edilmelidir. Böylece ileride yama yapılacağı zaman aynı cins tohum kullanılırsa renk değişikliği olmaz. Bir de yama çim tohumları vardır. Bunlar toprağın fazla işlenmesini gerektirmeden çabucak kellikleri kapatma özelliğine sahiptirler.
Çimsiz bölgenin toprağı çatal el çapası ile gevşetilir. Bir miktar elenmiş gübre ilave edilir. Tohum serpilir. Üzeri elenmiş gübre ile hafifçe örtülür ve bastırılır. Dikkatle sulanır.

Sonbaharda çimlere toprak takviyesi yapılabilir. Bunun için yanmış gübre ile yarı yarıya karıştırılmış iyi kalite bahçe toprağı elenir. Çim alanın toprağı killi ise bu karışıma bir miktar ince dere mili eklenir. Çimler önceden biçilir. Toprak karışımı her metrekareye 2-3 kürek isabet edecek şekilde serpilir. Bir tahtanın ince ve enli kenarı yer taranırcasına gezdirilerek toprağın çimlerin dibine yayılması sağlanır. Bu işlem diğer bakım çalışmalarından sonra, yama çalışmasından önce yapılır.
Tohum ekme yolu ile yeni çim alan tesisi için ideal mevsimdir.

KIŞ
Kışın çim alanda fazla iş yoktur. Çim makinaları ve diğer ekipmanın temizlik ve bakımı yapılır. Sıcak iklimlerde kışın seyrek de olsa biçim yapılabilir. Kuru yapraklar hastalığa sebep olmaması için birikmeden toplanır. Çok ıslak veya donmuş çimlerin üzerinde gezinmemelidir. Kış sonlarına doğru toprağın tavlı olduğu zamanlar, yeni çim ekilecek yerler işlenmeye başlanır.

ÇİM ALANLARDA YABANCI OTLA MÜCADELE NASIL YAPILIR?

Çim alanlarda yabani otlarla zamanında ve uygun aralıklarla mücadele yapılmaz ise çim alan kısa sürede bozulur. Çünkü yabani otların bir çoğu özellikle ayrık türleri hızla gelişir, sahaya kısa sürede yayılırlar. Bunlar kuvvetli kök ve ışık mücadelesi ile mevcut çimlerin gelişmesine olanak vermezler. Mücadele ne kadar erken olursa o ölçüde etkin olunur.
Mücadelede esas ağırlık, çim tesisinden önce alınacak önlemlerdir. Tesisten önce toprağın sürülerek yabani otların tohum tutmasına meydan vermeden temizlenmesi ve gerektiğinde total yokedici kullanılmasıdır. Tesisten sonra yabani ot mücadelesi erken ve sık sık yapılmalı özellikle her biçimden sonra ortaya çıkan boşluklar ekim veya vejetatif yolla tamamlanmalıdır. Böylelikle yabani otların sahaya gelmesi engellenir. Otlar bıçakla değil ot kaşığı ile alınmalıdır.
Geniş alanlarda ot kontrolü şeritler halinde sistemli olarak yapılmalıdır.