Azot Besin Elementi Eksikliği
 
 
  • Yapraklarda genel sararma gözlenir.
  • Sararma yaşlı yapraklardan başlayarak genç yapraklara doğru gelişir.(Mobil hareketlilik)
  • Bitkilerde vejetatif gelişmeyi geriletirken generatif faaliyetin hızlanmasına ve ürün miktarında da önemli düzeyde azalmaya neden olur.
  • Noksanlığın derecesine bağlı olarak bitkilerde az yada çok bodur büyüme görülür.
  • Sürgün oluşumu gerilerken özellikle yapraklarda büyüme azalır.
  • Genç yapraklar küçük ve ensiz olur.