Bordo Bulamacı Niçin Yapılır?

Bordo bulamacı; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında, karaleke ve ateş yanıklığı hastalığına, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kansere, yaprak delen ve dal yanıklığı hastalığına, eriklerde cep hastalığı, şeftalide yaprak kıvırcıklığı gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen bir tarım ilacıdır.

Özellikle sonbahar (yaprakların 3/4'ü yada tamamı döküldüğünde %2 dozda) ve ilkbaharda (gözler uyanmadan 1 hafta önce %1 dozda) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olmaktadır. Sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanmadan bazı bakteriyel hastalıklarda mücadele tam başarıya ulaşmak mümkün değildir.


--------------------------------------------------------------------------------


Bordo Bulamacı Hazırlarken ve Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yapraklı dönemde bordo bulamacı yapılmamalıdır.
Bordo Bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir. Yoksa ilacın yapısı bozulur ve karışım olmaz.
Hazırlanan karışım kullanılmadan önce bir tülbent yardımıyla süzülerek ilaçlama aletini tıkaması engellenmelidir.
Sönmemiş kireç kullanıyorsak eritildikten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer erimeyen taş, toprak kalmışsa kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir.
Bordo Bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz.
Bordo Bulamacı atıldıktan sonra ilaçlama aleti mutlaka temizlenmelidir.

--------------------------------------------------------------------------------


Hazırladığım Bordo Bulamacının Olup Olmadığını Nasıl Anlayabilirim?

Bordo Bulamacı kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat(göztaşı) ve kireç ile hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Yapılan Bordo Bulamacının olup olmadığını kontrol etmek için bir passız çivi bulamaca batırılır, 5 dakika bekletilir. Çiviye bakılır, çivinin renginde bir değişiklik yoksa Bordo Bulamacı olmuş, kullanıma hazır demektir. Şayet çivide hafif kızarma olursa karışım olmamıştır, bir miktar daha kireç ilave edilmelidir.


--------------------------------------------------------------------------------


Toprak Analizi Yaptırmadan Gübre Kullanırsak Ne Olur?

Toprak analizi belli bir toprağın gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahçeyi temsil eden toprak örneği, laboratuarlarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarı bulunur. Böylece üretimi yapılan bitkinin iyi ürün vermesi için hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verileceği ortaya konularak, bitki ihtiyacından daha az ya da daha fazla gübre kullanımı önlenerek ne bitkinin yeterince beslenememesi, nede gübreye verilen paranın boşa gitmesi söz konusu olmaz.

Toprak analizi sayesinde yanlış cins gübre kullanımı da engellenmiş olur. Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre uygulamalarında ürün azalması, yatması ya da kuruması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için gübre kullanmadan önce toprağın mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuardan alınacak toprak analiz raporu sonucuna göre gübre kullanılması gerekir. Unutulmamalıdır ki toprağa verilen eksik yada fazla, yanlış cins ve zamansız gübre toprak tekstürünü ve strüktürünü bozmakta ve verimliliğini azaltmaktadır.


--------------------------------------------------------------------------------


Toprak Analizi İçin Nerelerden Toprak Örneği Almalıyım?

Aynı tarla içinde, değişik özellik gösteren kısımlar bulunabilir. Mesela tarla toprağının bir kısmı açık renkli, diğer bir kısmı koyu olabilir. Bu renk farklılığı bize tarlanın bu iki kısmında organik madde, demir gibi birçok madde bakımından farklılıklar olduğunu gösterir.
Tarlanın bir kısmı düz bir kısmı eğimli olabilir veya tarlanın bir kısmı çorak diğer bir kısmı nispeten daha verimli olabilir. Eğer aynı tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa bu alanlardan da ayrı ayrı toprak örneği alınabilir.

--------------------------------------------------------------------------------


Toprak Analizi İçin Nerelerden Toprak Örneği Alınmamalıdır?

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak almak için küreğin batırıldığı nokta eğer;

Harman yeri veya hayvan yatmış ise,
Önceden gübre yığılmış yer ise,
Hayvan barınaklarına yakın yerler ise,
Sap, kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,
Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,
Binalara yakın alanlar ise,
Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,
buralardan toprak örneği alınmamalıdır.


--------------------------------------------------------------------------------


Sertifikalı Fidan Nedir?

Sertifikalı fidanın ne demek olduğunu anlayabilmek için öncelikle aşağıda ki tariflere bakmakta fayda vardır. 308 sayılı tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkında kanunda yer alan tarife göre;

Sertifikasyon: Tohumların ve fidanların genetik, fiziksel ve biyolojik durumlarının tespit edilmesi halini,

İsmine Doğruluk: Satış yapılan veya sevk edilen çeşit/anaç damızlıkları ve fidanlarını üreten, satan veya sevk eden kişi veya kuruluşlarca etiketinde belirtilen meyve/asma çeşit ve anaç çeşit adının garanti edilmesi halini,

Sertifikalı Fidan: Tescil edilmiş çeşitlerin tarla ve laboratuar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğinde ki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş fidanları ifade etmektedir.

Sertifikalı fidanlar 25 adetlik demetler halinde kurşun mühürlü ve mavi etiketlidir. Üstelik bu yıl Bakanlık da bu işi çok ciddi tutarak sertifikasız fidanlarla bahçe kurmanın önüne geçebilmek için fidan ve dikim ücretinin tamamını destek kapsamına almıştır. 10 dekar ve üzeri Hicaznar bahçesi kuracak olanlar aldıkları fidanların sertifikalarını ve faturalarını süresi içinde İl Tarım Müdürlüklerine ibraz ettiklerinde dekara 200 ytl destek alacaklardır.


--------------------------------------------------------------------------------


Soğuklama Süresi(Meyve Ağaçlarında Kış Dinlenmesi) Nedir?

Meyve ağaçlarının ilkbaharda normal şekilde uyanıp, çiçeklenip meyve tutabilmeleri için kış aylarında türlere ve çeşitlere göre değişen sürelerde düşük sıcaklığa maruz kalmaları gerekir. Bitkilerin yapraklarını döktükten sonra (15 Kasım) yaklaşık 15 Şubat 'a kadar +7,2 C' nin altında geçen sürenin saat olarak toplamına Soğuklama Süresi denir. Bu sürenin istenenden düşük kalması durumunda ilkbaharda uyanma gecikir, bazı gözlerin uyanmadığı ve sonuçta dalların çıplak kaldığı, çiçek gözlerinin döküldüğü görülür. Türler için verilen değerler o türe ait olan en az ve en çok üşüme isteyen çeşitlere ait sınır değerleridir.

Bazı il ve ilçelerimizin kış dinlenme süreleri yani +7,2 C'nin altındaki sıcaklıkların saat olarak toplamının uzun yıllar ortalaması meyve üreticilerine tür ve çeşit seçiminde kolaylık sağlamak üzere aşağıda verilmiştir. Üreticiler kendi yörelerine ait kış dinlenme sürelerini bu tablodan veya bu tabloda bulunmayan yerlerdeki üreticilerimiz emsal teşkil eden bir yerleşimi bularak fikir sahibi olabilirler.

Yöre
 Dinlenme Süresi
 Yöre
 Dinlenme Süresi
 
Adana
 450
 Gaziantep
 2578
 
Afyon
 3234
 Giresun
 1344
 
Alanya
 152
 Gümüşhane
 3635
 
Amasya
 2434
 İskenderun
 114
 
Ankara
 3119
 İzmir
 797
 
Antakya
 878
 Kahramanmaraş
 1829
 
Antalya
 388
 Kales
 3579
 
Artvin
 2672
 Kastamonu
 3679
 
Aydın
 903
 Kayseri
 3525
 
Balıkesir
 1981
 Konya
 3127
 
Başkale
 4697
 Kuşadası
 611
 
Bayramiç
 2064
 Malatya
 2964
 
Bilecik
 2747
 Mersin
 577
 
Bodrum
 330
 Muğla
 1556
 
Bolu
 3356
 Niğde
 3313
 
Bozcaada
 1047
 Ödemiş
 1157
 
Burdur
 2655
 Rize
 1370
 
Bursa
 2065
 Sakarya
 1893
 
Çanakkale
 1535
 Samsun
 1503
 
Dalaman
 535
 Sivas
 3028
 
Düzce
 2391
 Tekirdağ
 2039
 
Edirne
 2514
 Tunceli
 3026
 
Elazığ
 3141
 Ulukışla
 3686
 
Erciş
 4152
 Van
 4044
 
Eskişehir
 3213
 Yalova
 1581
 
Fethiye
 562
  
  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------


Fidan Dikim Öncesi Yapılacak Genel Faaliyetler Nelerdir?

Bahçeye istenilen düzen verilmeli, drenaj ve tesviye gerekiyorsa teraslama işleri yapılmalıdır. Dikilen fidanlar uzun yıllar burada kalacağından bir daha bu işlemleri yapmak mümkün olmayacaktır.

Dikimin yapılacağı toprak tahlil ettirilmelidir. Toprağın niteliği, besin değerleri ve zararlıların (Nemetod gibi) olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik olan mineraller gübreleme ile giderilmeli. Zararlılar varsa gerekli mücadele yapılmalıdır. Gereksiz bitkiler ve kalıntıları yok edilmelidir.

Bahçenin planı önceden çıkarılmalıdır. Fidanların nasıl veya nerelere dikileceği önceden belirlenmelidir. Böylelikle satın alınacak fidanların tam sayısı saptanır, fidanın eksik veya fazla olmasından dolayı yaşanacak sıkıntılar, vakit ve para kaybı önlenmiş olur.


--------------------------------------------------------------------------------


Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Fidan dikim zamanı, Kasım-Şubat tarihleri arasındadır. Kış sert geçmeyen bölgelerde sonbahar dikimi, kök sisteminin daha iyi gelişmesini sağlar. Tüplü fidanları 12 ay boyunca dikim yapabilirsiniz.


--------------------------------------------------------------------------------


Fidanların Dikimini Nasıl Yapmalıyım?

Fidan dikim çukurları dikimden en az 2 ay öncesinden açılıp havalandırılması lazımdır. Dikim çukurları hazırlanmadan dekara 25-40kg Triple Super Fosfat uygulanıp toprağın sürülmesi bitki kök gelişiminde faydalı olur. Ağır topraklarda dikim çukuru kökün rahat gelişmesi için daha geniş açılmalıdır. Açık köklü fidanları dikimden önce suya yatırmak tutma oranını artırır. Kökteki kırılma ve zedelenmeler tuvalet budamasıyla temizlenmelidir. Kullanılan makası dezenfekte ederek kullanmak lazımdır. Köklere dikimden önce kök kanserine ve mantari enfeksiyonlara karşı korumak için mutlaka ilaç uygulanmalıdır. Dikim çukuruna organik gübre atılması tavsiye edilir, hayvan gübresi değil! Dikim derinliğine dikkat edilmesi gerekir, fidanların aşı noktası toprağın 5cm üzerinde kalmalıdır. Diktikten sonra toprakla kapatıp hafifçe bastırmak ve cansuyunu(yaklaşık 20 şer litre) hemen vermek gerekir.


--------------------------------------------------------------------------------


Bodur Meyve Ne Demektir?

Bodur meyve, daha doğrusu bodur meyve fidanı, anacı (kökü) ağaca bodurluk etkisi veren meyve fidanlarıdır. Minyatür meyve vermezler. Bodur kökleri sayesinde daha sık dikim şansı verirler. Bu da birim alanda daha çok fidan dikip, daha çok meyve almak demektir. Bodur meyvelerin en önemli özelliği, ağacı verime daha erken yatırmasıdır. Geleneksel bahçelerde 3. veya 4. yıl meyve vermeye başlayan ağaç, Bodur meyve fidanlarıyla 2. yıl verime yatar. Bahçenin 4. senesinde ekonomik verime geçer. Bodur anaçlar genellikle klon anaçlardır, yani doku kültürü gibi vegetatif yöntemlerle çoğaltılırlar. Doku kültürü çoğaltma tekniği ile virüsten ari, hastalıksız ve bir örnek bitkiler elde edilir .


--------------------------------------------------------------------------------


Bodur Meyve Fidanlarının Ömrü Kaç Yıldır?

Bodur meyve fidanları dikiminin ertesi yıl verime başlar ve 4. senesinde tam verime ulaşır, bunun yanında ömürleri geleneksel bahçelere göre daha kısadır. 15 yıl ekonomik ömrü vardır. İyi bakım, bahçenin ömrünü olumlu etkiler. Bodur meyve yetiştiriciliğini seçmemizin sebebi yapılan yatırımın erken geri dönmesi ve birim alandan daha çok verim elde etmektir.