USLU (HÖNÜSÜ X SİYAH GEMRE)
1988 yılında tescil edilmiştir. Çok erkenci özelliği ile dikkat çeken sofralık bir çeşittir. Tane yapısı uzun-oval, 6-7 g Ağırlıkta, kabuk kırmızı renkli ve ince, eti gevrek, 2-3 çekirdeklidir. Salkımı ise orta büyüklükte (250-400gr) konik, seyrek ve orta dallıdır. Kuvvetli gelişen asmaları kısa ve karışık budamaya uygundur. Neferiye vermeye uygun olup bazen salkım seyreltmesi gerekli olur. Uslu çeşidi Akdeniz sahil kuşağında haziranın ikinci yarısından sonra hasat edildiği gibi bu tarih örtü altında 15- 20 gün erkene alınabilir.

YALOVA İNCİSİ (HÖNÜSÜ X SİYAH GEMRE)
1988 yılında tescil edilmiştir. Oldukça erkenci sofralık çeşitlerdendir. Tane yapısı oval-orta kalın kabuklu, beyaz renkli, orta irilikte(6-7gr,tane eti az sulu, 2-3 çekirdeklidir. Salkımları orta büyüklükte(250-300gr) konik ve orta sıkıdır. Salkım sapı sert ve kısadır. Kabuk iyi renk yapar. Akdeniz sahil kuşağında Haziran sonu-Temmuz başında hasat edilir. Örtü altında ise bu süre Haziran başına kadar çekilebilir. Orta ve uzun budanması gereken bir çeşit olup, fazla yüklü asmalarda seyreltme yapılmalıdır.

ERGİN ÇEKİRDEKSİZİ (BEYRUT HURMASI X PERLETTE)
1990 yılında tescil edilmiştir. Tane yuvarlak, beyaz,orta iri ( 3,5- 4 gr, 18x20 mm) orta kalın kabukludur. Tane eti az suludur. Çekirdeksiz (stenospermokarpik) yapıda taneleri vardır. Salkımlar orta veya büyük (400-600gr.) konik şekilli ve sıkıdır. Erkenci çeşitlerimizdendir. Asmaları kuvvetli gelişir, çok verimlidir. Karışık budamaya uygundur. Giberellik asit uygulaması ile taneler irileştirilebilir. Ancak salkım sıklığını azaltmak için çiçeklenme döneminde 10-15 ppm GA ile seyreltme yapılmalıdır.

YALOVA MİSKETİ(ROYAL X PERLE DE CSABA):
1988 yılında tescil edilmiştir Erkenci sofralık çeşitlerimizdendir. Tane iriliği orta, az sulu, misket kokulu, 2-3 çekirdekli, kabuk rengi mavi siyah renktedir. Ancak bu renk iç tarafa doğru sıkı tane yapısından dolayı açık kalmaktadır. Sap taneden zor ayrılır ve kabuk kalınlığı ortadır. Kuvvetli gelişen ve neferiye vermeye meyilli olan bir çeşittir. Salkımları küçük orta büklükte ve orta sıklıktadır.

YALOVA ÇEKİRDEKSİZİ (BEYRUT HURMASI X PERLETTE)
1998 yılında tescil edilmiştir. Tane oval, beyaz, orta irilikte (4-5 gr.) ve ince kabukludur. Tane eti az sulu ve gevrektir. Çekirdeksiz (stenospermokarpik) yapıda taneleri vardır. Salkım orta büyük(250-300 gr), konik ve orta sıkıdır. Erkenci bir çeşittir. Asmaları kuvvetli gelişir,orta verimlidir. Uzun budamaya uygundur. Hasat dönemine yakın tane ucunda bazen çatlama görülmektedir.

SAMANCI ÇEKİRDEKSİZİ ( BEYAZ ŞAM X PERLETTE)
Tane oval, iri ( 5-6 gr., 17 x 22 mm), beyaz ve ince kabukludur. Tane çok gevrek,az sulu ve serttir. Salkımlar orta büyük 250-350 gr), dallı, konik ve seyrektir. Erkenci bir çeşittir ve iyi bir renk yapar .Çok verimli ve çekirdeksiz bir çeşittir. Giberellik asit ile taneler oldukça irileştirilebilir (7-8gr, 20x 26 mm). Seyreltme uygulaması gerekmez ve kuru üzüm üretimine de uygundur. Tanelerin gevrekliği çok dikkati çeken bir özelliktir. Asmaları kuvvetli gelişir ve uzun budama gereklidir.

TRAKYA İLKEREN (ALFONS X PERLETTE)
1993 yılında tescil edilmiş olan çok erkenci sofralık çeşitlerdendir. Taneleri orta irilikte olup yaklaşık 4-5 gr gelir. Mavi-siyah renkli olup yuvarlak şekilli tane yapısına sahiptir. Salkımları 600-650 gr kadar gelebilir. Erkenci yetiştiricilik yapılacak bölgelere önerilir.

YALOVA ATA SARISI (BEYAZ ÇAVUŞ X CARDİNAL )
1988 yılında tescil edilmiştir. Orta mevsimde olgunlaşan sofralık çeşitlerdendir. Taneleri çok iri (10-12gr.) kabuk rengi beyaz, orta kalınlıkta, şeffaf ve damarlı yapıdadır. Tane eti az sulu, gevrek, 2-3 çekirdeklidir .Salkım orta veya büyük ( 400-500gr.) konik ve sıkıdır. Özellikle tanelerin iriliği sofralık değerini artıran bir unsurdur.

YALOVA BEYAZI (BEYAZ ÇAVUŞ X CARDİNAL)
1995 yılında tescil edilmiştir. Erkenci sofralık çeşitlerdendir. Salkım orta-büyük yapıdadır. Tane iri, yuvarlak şekilli, kabuk rengi yeşil-sarı, kabuk orta-kalın yapıda, tane eti renksiz, az sulu,kokusuz ve 1-3 çekirdeklidir. Sürgünleri orta kuvvette gelişme gösterir. Kısa ve karışık budamaya uygundur. Oldukça verimli bir çeşittir.

BARIŞ(CARDİNAL X BEAUTY SEEDLESS)
Çekirdeksiz Olup, Hasat Eylül ayı içerisinde olur. tane beyaz renkli, elips, orta kalınlıkta, gevrek ve sulu, sap bağlantısı kuvvetli ve ortalama ağırlığı 5-6 gr dır. Yola dayanımı iyi, salkım şekli konik, salkımlar dolgun ortlama ağırlığı 600-700 gr.dır. Çok verimli ve fazla neferiye(II.mahsül) veren bir çeşittir. Külleme ve botrytise karşı düzenli ilaçlama yapılmalıdır.

STANDART ÇEŞİTLER

ALFONS: Fransız orijinli, koyu mor, siyah puslu, iri taneli ve orta mevsimde olgunlaşan bir çeşittir. Marmara Bölgesinde Ağustos sonuna doğru olgunlaşır. Oldukça verimli olup çok salkım yapar. Kaliteli üzüm için özellikle sulanmayan bağlarda salkım seyreltmesi yapmak gerekir. Aksi halde ufak ve boncuklanmış salkımlar görülebilir. Asma üzerinde ve soğuk depoda muhafazaya uygundur. Siyah ve iri tanesi ile yüksek fiyattan alıcı bulur.

CARDİNAL : Kaliforniya da Flame TokayxAlphonse melezi olarak 1939 da elde edilmiştir. İri taneli, erkenci, kırmızı renkli bir çeşittir. Erkenci bir tipi özellikle örtü altı için güney bölgelerimiz için uygundur. Taban topraklarda çatlama görülebilir. Fazla yüklemede ise boncuklanma ve yetersiz renklenme görülür. İri ve kaliteli tane için bakım işlerini zamanında yapmak gerekir.

ÇAVUŞ : Anadolu orijinli ve çok sevilen bir üzüm çeşididir. Beyaz Çavuş, Pembe Çavuş ve Bozcaada Çavuşu gibi pekçok sinonimi vardır. Çekirdekleri küçük, içi boş ve tanede 1-3 adettir. Fizyolojik dişi olması sebebiyle mutlaka babalık çeşitlere (Karasakız, Balbal, Hafızali, Hamburg Misketi gibi)1/6 oranında bağda yer verilmelidir. İri taneli (6-7 gr) oval, sarı yeşil renkli, kabuk ince, şeffaf damarlı, pusludur. Erkenci sayılabilir. Marmarada Ağustos ortalrında olgunlaşır. Ancak iri yaprakları ve küllemeye hassas olması sebebiyle yaz budaması ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerekir. Kendine has aranan bir aroması vardır.

MÜŞKÜLE: Marmara bölgesinde ve özellikle İznik te yaygın olarak üretimi yapılan beyaz taneli ve taneleri orta irilikte(4-5g) ve yuvarlak oldukça verimli çeşitlerimizdendir. Kabuk kalın,puslu, şeffaf ve sarı yeşil renklidir. Hasada yakın tanelerin güneş gören tarafı kızarır. Salkımları orta iri (400-500g), kanatlı, konik ve orta sıklıktadır. Asma üzerinde bekletmeye ve soğukta muhafazaya uygun bir çeşittir. Çok Geçci olup Razaki den 3-4 hafta sonra olgunlaşır.

RAZAKI: Çok yaygın sofralık çeşitlerimizdendir. 20 den fazla tip ve sinonimi vardır. Uzun oval şekilli ve çok iri taneli (6-7 gr) beyaz, 1-3 çekirdekli, az sulu-tatlı, kabuk kalın veya orta kalındır. 20-40 ppm veya GA ile (tane 2-3 mm iken) irilik artışı ve sap bağlantısı güçlendirilir. Marmara da Eylül ün ilk haftası içinde olgunlaşır. Orta budamaya (4-5 göz) uygundur.

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ: Etli, az asitli, çekirdeksiz beyaz üzümdür. Manisa ve Denizli taraflarında sofralık ve kurutmalık yaygınolarak yetiştirilir. Ancak son yıllarda şarap yapımında da kullanılmaktadır. Manisa'da, Akdeniz ikliminin etkisi altındaki 200 m. yüksekliğindeki oldukça verimli kumlu topraklarda yüksek telli terbiye sistemi uygulanarak dikilmiştir Denizli'de, yine verimli killi topraklarda yetişltirilir. Ancak son yıllarda pazarlamada sorunlar yaşanmaktadır.

PEMBE GEMRE : Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu da yaygın üretilen yerli çeşitlerimizdendir. Çok iri, sert dokulu, yuvarlak ve pembe tanelidir. Salkım güvesine karşı duyarlıdır. En geç olgunlaşan çeşitlerimizdendir.

İTALİA: İtalya kaynaklı sofralık bir çeşit olup "İdeal" adı ile de bilinir. BiconexHamburg Misketi melezidir. İri taneli, beyaz, kalın kabukludur ve Hamburg Misketinden aldığı kokuya sahiptir. Mantari hastalıklara hassastır. Yüksek terbiye (1-1.5 m) iyi sonuç verir. Marmara ve Ege bölgesine önerilir.

PERLETTE : ABD orijinli, ince kabuklu, gevrek etli, hafif aromalıdır. Çekirdeksiz olup GA uygulamaları ile tane iriliği ve yola dayanıklılığı artar. Ancak çatlama ve çürüme riski oluşur. Çok erkenci, sıcak yöreleri, derin-süzek toprakları sever. Ege ve Akdeniz yöresinde yaygındır.

HAMBURG MİSKETİ : Yabancı orijinli bir çeşit olmasına karşılık yıllarca Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen orta iri taneli(4-5 g),siyah, yuvarlak şekilli ve orta kalın kabukludur. Tane içi etli,sulu, tatlı ve misket kokuludur. 2-3 çekirdekli, konik salkımlı, orta büyüklükte salkımlara sahiptir. Orta kuvvette gelişen asmaları çok verimlidir fakat çok yüklemeden kaçınılmalıdır aksi halde renklenme iyi olmaz. Hamburg misketi ayrıca Marmara bölgesinde Çavuş çeşidine tozlayıcı olarakta yaygın olarak kullanılmaktadır. Sofralık, şaraplık ve şıralık olarak kullanılabilen bir çeşittir.