Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Bitkilerde Besin Maddesi Eksikligi

Bitkilerde Besin Maddesi Eksikligi

Bitki beslemede göz önüne alınması gereken en önemli husus: bitki besin elementlerinin bitkiye dengeli şekilde bitki tarafından alınmasını saglamaktır.Fazlalık, toprak tuzu oluşmasına neden olacak, yetersiz gübrelemede verim düşüklügüne sebep olacaktır.

Organik ürünler elde edilmesinde, organik gübreler kullanılması kaçınılmazdır.

Besin maddeleri fazlalıgında veya eksikliginde bazı belirtiler ortaya çıkacaktır.Bu belirtiler toprak analizi ve yaprak analizi yapılarak teşhis edildigi gibi, bitkiler izlenerek de teşhis edilebilir.Besin maddeleri eksikliğinde bitkilerde meydana glebilecek değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

1-AZOT NOKSANLIĞI: Zararlanma daha çok yaşlı yapraklarda yapraklar küçük ve yap rak rengi sarı-yeşil portakal sarısından kırmızıya kadar değişebilir. Yapraklar sanki sonbahardaki dökülmeye benzer renk alırlar. Ve aşağıdan yukarıya doğru bir yön takip edip dökülür. Yaşlı yapraklar esmerleşir ve kuruyup erken dökülür. Sürgünler kısa-inçe ka!ır. Çiçek teşekkülü iyi olmaz çiçek sayısı azalır. Çiçekler küçük ve renk leri bozuktur. Kökler sürgünlere oranla daha uzun yan kök teşekkülü azdır. Bitkilerde tohum ve meyvede azalmaktadır. AZOT FAZLALIĞINDA ise bitkiler bodur kalmaktadırlar. Yapraklarda şekil bozuklukları ve renk bozuklukları görülmektedir.2-FOSFOR NOKSANLIĞI: Zararlanma daha çok yaşlı yapraklarda görülür. YAPRAK koyu yeşil renkli, kenarları kırmızımsı mor olmaktadır. Yaprak kenarlarında yarım ay şeklinde sarımsı kahverengi-siyah benekler oluşur. Erken yaprak görülür. Yapraklar donuktaşır öJür. Gelişme zayıf ve muntazam değildir. Sürgün zayıf, yan sürgün teıekkül azdır. Çiçek ve tomurcuk teşekkülü çok azdır. Çiçekler küçük ve renkleri bozuk, kök teşekkülü zayıf saçak kök azdır. Renk kırmızımsı kahverengidir, (enfeksiyon hastalıklarına karşı hassasiyet fazlalaşır). Fosfor fazlalığı demir ve diğer maddeleri tutar ve onların noksanlık arazlarını ortaya çıkarır.3- POTASYUM NOKSANLIĞI : Yaşlı yaprak kenar ve uçları kahverengi bir renk almaktadır. Yapraklarda kuruma görülür ve daha sonra pas gibi lekeler görülür.

başlangıçta gelişme kuvvetli ve sürgün teşekkülü iyidir.Fakat çiçeklenme dönemi başlayınca gelişme aniden zayıflamakta ve bitki çabucak solmaktadır. Çiçek rengi beyaz ve çiçek küçüktür. Kökler uzundur fakat saçak kök azdır. Ayrıca kökte sarımsı ifrazat görülebilir. Bitki mantari hastalıklara çabuk yakalanır. Bazı bitkilerde gülde olduğu gibi potasyum noksanlığı etkisiyle demir noksanlığı da ortaya çımaktadır. Fazla potasyum Azot ve mağnezyumm alımlarını engeller.4- KALSİYUM NOKSANLIĞI : Zararlanma daha çok genç yapraklarda görülür. Gelişme zayıftır. Sürgün ucundaki yapraklar çengel şeklindedir. Yapraklar uç ve kenarlarından itibaren kurumakta ve yırtılmaktadır. Uçtaki tomurcuklar ölür.5-MAGNEZYUM NOKSANLIĞI : Zararlanma daha çok yaşlı yapraklarda meydana gelir.yaprak beyaz-yeşil bir renk alıp yaprak sapı incelmektedir. Yaprak ucu ve kenarı yukarıya doğru kıvrılır. Çiçek teşekkülü önemli derecede azalmaktadır,kökr kısa ve ifrazatlıdır. Araz potasyum gübrelemesi yapılmadan ,Azot (N) kaynağı ola rakta Amonyum kullanılmak suretiyle giderilebilmektedir. Magnezyum fazlalığında verim azalır.

6-- KÜKÜRT NOKSANLIĞI : zararlanma daha çok genç yapraklardadır.Genç yap raklar sarımsı renk almakta,Yaprak damarları iç kısımda daha açık renge dönüşmek tedir.. Gelişme zayıftır. kökte çok sayıda dallanma olur ve kök rengi beyazdır. Kü kürt fazlalığı halinde ise yapraklar beyazlaşır. Yaşlı yapraklarda kırmızı mor benek oluşur.

7- ÇİNKO NOKSANLIĞI :yaprak rengi beyaza kadar açılmakta ve yaşlı yapraklarda damarlar arasında benek şeklinde ölü kısımlar görülmektedir.Devamlı çinko noksan lığında bu arazlarlar tüm yapraklara sıçramaktadır. Yaprak yüzeyleri küçülmekte ve yapraklar dökülmektedir.kök gelişmesi fazla etkilenmemektedir.8-DEMİR NOKSANLIĞI:Genç yapraklar sarımsı beyaz bir renk alırlar.yaprak damar ları başlangıçta yeşil olup sonradan sarı renge dönüşmekte ve yaprak kenarları ölmektedir..Gelişme zayıftır. Çiçekler küçük ve beyazdır. Kök kısa ve kahverengi olup çok sayıda yan kök teşekkül etmektedir. Demir fazlalığı mangan noksanlığına sebep olur. Fosfor nok-sanlığındaki arazlar ortaya çıkar.9 - MANGAN NOKSANLIĞI : Zararlanma daha çok genç yapraklarda görülmektedir. Yaprak damarları arası benekli olmakta yaprak ölmektedir. En ince yaprak damarları yeşil renkli kalabilmektedir. Kökler zayıftır ve yan kökler çok gelişir. Mangan fazlalığı demir noksanlığına sebep olur.10 - BAKIR NOKSANLIĞI : Zararlanma daha çok genç yapraklardadır. Yaprak kenar ları sarı ve bu yapraklar uçlarından itibaren kurumaktadır. Yan sürgünler çok zayıftır. Yaprak dökümü yukarıdan aşağıya doğrudur.Çiçek teşekkülü çok azdır. Çiçekler hareketsizdir. Zararlanma özellikle sıcak ve güneşli günlerde çok görülmektedir. Kök gelişmesi de önemli ölçüde engellenmiştir.

Kaçırılmayacak Fırsatları İnceleyin


Teşekkürler
fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon