Aşağıdaki adımları izleyerek toprak analizi yaptırın ve tavsiyeli raporunuzu alın.

1.Toprak Analizi için toprak örneği alın. Toprak örneği nasıl alınır?
2.Anlaşmalı kargo firmamız ile adresimize gönderin.
3.Aynı hafta içinde Toprak Analizi Raporunuzu alın.

Toprağınızın pH değeri, EC değeri, Bünye durumu, Kireç oranı, Organik Madde oranı, Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Sülfat değerini ölçüyor ve bununla ilgili tavsiyeli raporu size sunuyoruz.

UNUTMAYIN; Yapacağınız her çalışmanın başarısı toprak analizine bağlıdır.

1262039253-topanalizi-41262039265-topanalizi-6
1262039243-topanalizi-31262039215-topanalizi-1
1262039229-topanalizi-2TOPRAK ANALİZİ ORNEGİ 

10 Adımda Toprak örneği nasıl alınır?

1. 15 dönüme kadar örneklerinizi aynı kabta toplayabilirsiniz.

2. Alanda zig-zag lar çizerek yürüyün ve en az 4-5 nokta işaretleyin. Bu noktalar ne kadar çok olursa analiz o kadar verimli olur.

3. İşaretlenen yerlerin her birinde önce bel küreği ile 50 cm. derinlikte bir çukur açılır

4. Bu çukurun bir kenarından bir bel küreği ile 3-4 cm kalınlıkta ve 20 cm derinlikte bir toprak dilimi alınır. Bu toprak dilimi kibrit kutusu şeklinde yanlardan düzeltilir ve bir kovaya konur.

5. Sonra bel küreği ile 20-40 cm derinlikten yine 3-4 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınır. Bu da kibrit kutusu gibi düzeltilir ve ayrı bir kovaya konur.

6. Bu işlem diğer çukurlarda da yapılır. Aynı derinlikten alınan örnekler bir kapta toplanır. Yani 0-20 cm derinlikten alınanlar bir kapta, 20-40 cm derinliklerden alınanlar ayrı bir kapta toplanır.

7. Toprakların içindeki taş parçaları atılır ve kovalardaki topraklar iyice karıştırılır.

8. Her karışımdan yaklaşık 1 kg toprak alınarak naylon torbalara konur. 

9. Bir kağıda kurşun kalemle aşağıdaki bilgiler yazılarak naylon torba içine konur ve torbanın ağzı bağlanır. Bilinmeyen bilgileri boş bırakabilirsiniz.
Bahçe sahibinin adı, soyadı;
Toprak örneğinin alındığı yer;
Toprak örneğinin alındığı tarih;
Bahçenin alanı;
Varsa bitki türü;
Varsa bitki yaşı;
Geçen yıl kullanılan gübreler ve miktarları;
Sulama durumu;
Bahçede görülen gelişme bozuklukları;

10. Toprak örneği almak üzere seçilen yerlerin gübre yığınlarına, çalı çırpının yakıldığı yerlere ve tümsek ve çukur yerlere rastlamamasına dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak bu örnekleri fidanistanbul adresine gönderiniz.
İstanbul Cad. İpek Kopuz Pasajı No:73/G YALOVA

Tarımsal üretimin ilk aşamasında yapılacak toprak analizi ile gübrelemeden, ilaçlamaya, pazarlamadan, ihracata her alan da etkilerini görebilmekteyiz.  Eğer düzgün bir toprak analizi yaptırabilirsek, çiftçimizin belki de ihtiyacı olmayan toprağına zarar veren daha maliyetli bir gübreleme uygulaması yerine, verimini arttıracak, daha az gübre maliyeti, daha az ilaçlama ile daha çok ürün alabileceği bir sisteme gitmesini sağlayabileceğiz.  Daha az ilaçlama ve gübreleme ile ihracatta en büyük problemimiz olan rezidü-kalıntı probleminin de daha en başta önünü kesmiş olacağız demektir.

Tarım Bakanlığı, bu konuda çok büyük bir öncülük yaparak bugüne kadar toprak analizi yaptırmamış yada yaptırmış ama arkasını getirmemiş, çiftçilerimize Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olmaları ve toprak analizi yaptırmaları halinde, Dekara 2,5.-TL destekleme vererek onları özendirme yoluna gitmiştir.  Yıl sonuna kadar ÇKS'li çiftçilerimizin Mazot ve Gübre Desteği alabilmeleri için "Toprak analizi" yaptırmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Zirai Danışmanlık müessesinin de yavaş yavaş oturtulmaya başlanması ile birlikte zirai ilaç kullanımında reçeteli uygulamaya geçilmesi ile "Toprak Analizi" daha da önem kazanmıştır.  Elbette zirai ilaç için reçete yazmaya kalkan bir Ziraat Mühendisi veya Teknikeri, mutlaka öncelikle toprak analizi talep edecektir.

Hep birlikte Türk Tarımına sahip çıkmak için, topraklarımızı koruyup verimi arttırabilmek için sizleri toprak analizi yaptırmaya çağırıyoruz.

Daha ayrıntılı bilgi için Toprak Analizi
Örnekler için Toprak analizi raporu