Fırsatları görmek için giriş yapın
ara

Kuşburnu Fidanı Hollanda Tipi Rosa rugosa, 20-30 cm, Saksıda

Aromalı, Verimli, İri
%23 İndirim 487,00 ₺ 374,00 ₺
 • Erkenci çeşittir, dikildiği yıl meyve gösterirler.
 • Meyve iriliği 1,5-3 cm olup şekli küçük domatese benzemektedir.
 • İlki mayıs ortasında olmak üzere yılda 4 kez çiçek açar.
 • Köklenme kabiliyeti yüksektir.
 • Hemen her tür toprağa uyum sağlarlar.
 • Soğuklama ihtiyacı yoktur.
 • Peyzaj düzenlemelerinde ve arıcılıkta kullanıma da uygundur.
 • Gönderilen kuşburnu fidanlarımız 20-30 cm boylarındadır.
 • Gönderilen kuşburnu fidanları saksılı olarak gönderilecektir.
 • Budamaları yapılmış olarak gönderilecektir.
 • Etiketli ve aşılı fidanlardır.
 • Dikey taşımacılığa uygun özel kutusunda gönderilir.
 • Gönderilen kuşburnu fidanlarının tamamı sertifikalıdır.
 • Fidanlığımız Virüs e Nematod Arı Üretim Sertifikalıdır.
 • SKU: -28
 • Barkod: ab 0312245
 • Stok:FI2277 Adet

KUŞBURNU YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde doğal popülasyon halinde yaygın olarak bulunan kuşburnu, içerdiği mineral madde ve vitaminler yönünden gıda ve ilaç sanayinde aranan bir bitki durumundadır.
Kuşburnu meyveleri marmelat, reçel, meyve suyu, bitkisel çay ve bebek mamalarının yapımında; ayrıca C vitamini bakımından fakir olan diğer meyve ve sebze sularının da vitamince zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Çiçek ve yaprakları da bitkisel çay olarak değerlendirilmektedir. 
Kökleri oldukça derine ulaştığından ve kuraklılığa dayanıklılığı nedeni ile verimsiz alanların değerlendirilmesinde, erozyon kontrolünde, özellikle dikenli tipler ise çit bitkisi olarak kullanılmaya çok uygundur.

KUŞBURNU’NUN EKOLOJİK İSTEKLERİ
İklim İstekleri
Kuşburnu bitkisi deniz seviyesinden itibaren, 2 500 metre yükseklikteki yerlere kadar çok uzun bir sahada yetişmektedir.
Yayılış alanından da anlaşılacağı üzere çok değişik extrem iklim şartlarına karşı çok dayanıklı bir bitkidir.
Soğuğa karşı çok dayanıklıdır.
Mayıs – Haziran – Temmuz aylarında çiçek açtığı için donlardan zarar görmezler. Yükseklere çıkıldıkça çiçeklenme zamanı gecikmekte ve meyve kalitesi artmaktadır.
Kök sistemleri çok derine indiğinden kuraklığa karşı mukavimdirler.
En iyi gelişmeleri nehir kenarlarında olur.
Kış soğuklanma ihtiyacı yüksek olduğundan Akdeniz sahil kesiminde pek bulunmazlar.
Özellikle vegetasyon döneminde ki yeterli yağış meyve iriliğini arttırmaktadır.
Açık arazide, güneşlenmenin yüksek ve bol olduğu yerlerde, güney marazlarda meyve rengi ve iriliği ile birlikte meyvede ki C vitamini içeriği de artmaktadır.

Toprak İsteği
Toprak konusunda seçici değildirler. Çok farklı yapılarda ki topraklarda yetişebilmektedirler.
Kumlu topraklarda çok iyi gelişir.
Besin maddelerince zengin, gevşek topraklarda en iyi gelişimi gösterirler.

ÇOĞALTILMASI
Tohum İle Çoğaltma
Kuşburnu tohumları yüksek oranda Absisik asit (ABA) içerdiklerinden kolay çimlenme göstermezler. Bazı kuşburnu türlerinde tohumla çoğaltmada çok az açılım ortaya çıkmakta, dolayısı ile bu türlerin çoğaltılmasında tohumla çoğaltma yöntemine baş vurulmaktadır.
Tohumlar ıslak nehir kumu içinde %2B 5 °C’ de 90-120 gün bekletilerek katlama işlemine tabi tutulduğunda çimlenme oranında artış gösterir.
Yüksek oranda çimlenme elde edebilmek için meyveler sarımsı veya hafif kırmızıya döndüğü dönemde toplanmalıdır. Meyvelerden çıkartılarak doğrudan araziye ekim yapıldığında en uygun ekim zamanı Eylül sonu, en uygun ekim derinliği ise 2,5 cm’ dir.
Bir meyve içinde 20-40 adet tohum bulunmaktadır. Özellikle bazı türlerde ana bitkiden çok farklı özelliklere sahip tipler ortaya çıktığından tohum ile üretim istenmez. Tohum ile çoğaltılmış bitkiye fidan değil ancak çöğür denilebilir. Bu şekilde elde edilmiş kuşburnu bitkisi ile bahçe tesisi ileriye dönük pek çok problemi de beraberinde meydana getireceğinden bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.


Çelikle Çoğaltma
Çelikle üretim için Sonbahar sonunda veya kış başlangıcında bir yaşlı 6-9 mm çaplı dallar kesilmelidir. 15-20 cm uzunlukta kesilen çelikler demet halinde nemli kum veya pist yosunu içinde tutulur. Bu çelikler önce nem geçirmeyen kağıda, sonra nemli gazete kağıdına, daha sonra da nem geçirmeyen kağıda sarılarak buz dolabında muhafaza edilir. Daha sonra ilk baharda köklendirmeye alınır. Aynı yıl süren dalların kısmen sertleştiği devrede alınan yumuşak odunsu çekirdeklerde uygun ortamlarda köklendirilebilir. 

Aşı ile Çoğaltma
Seleksiyon çalışmalarında bulunan tiplerin çoğaltılmasında ortaya çıkan sorunların bertaraf edilebilmesi amacıyla, 1995 yılında Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Müdürlüğünde başlatılan "Çeşitli Kullanım Amaçlarına Uygun Kuşburnu Tiplerinin Çoğaltılması Projesi” kapsamında 4 yıl süren çalışmalar sonucunda çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
Anaç materyali olarak gül yetiştiriciliğinde kullanılan dikensiz Rosa Multiflora anacı kullanılmıştır. Böylece dikensiz tek bir gövde üzerinde, selekte edilen tiplerden  aldığımız gözlerle yaptığımız yongalı ve " T " göz aşıları tekniği ile kuşburnu fidanları elde edilmiş ve seri üretime geçilmiştir.

BAHÇE TESİSİ
Kuşburnu için çok farklı dikim mesafeleri önerilmektedir. Bunun sebebi her türün farklı  gelişim, dallanma ve habitüs oluşturmasından kaynaklanmaktadır.
Tavsiye edilen dikim mesafeleri 1x 1,5 - 1,5 x 2 – 3,5 x 1,2 – 3 x 2 – 3 x 3 gibi çok geniş bir aralık göstermektedir. Bu dikim mesafeleri göz önüne alındığında dekara 111 - 667 adet fidan dikilebilmektedir.
Anaçlık tesisi için  sıra aralarının traktörle sürülebilmesi için mesafeler 3 metre, sıra üzeri mesafeler ise 2 metre olarak belirlenmiştir. Bu durumda dekara 160 bitki düşmektedir.
Kışı şiddetli geçen iklim bölgelerinde fidanların ilkbaharda dikilmesi daha uygundur. Bu tarih şiddetli soğuk ve donlardan sonra, havaların yumuşamaya başladığı ilkbaharın başlangıcı  sayılan günlere rastlamaktadır. Esas itibariyle fidan dikim dönemi, sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren başlayarak, tomurcuklar patlayıncaya kadar devam eder. İklim elverişli ise fidanın sonbaharda dikilerek ilkbaharda vegetasyonun başladığı döneme yerine adapte olmuş vaziyette girmesi en uygun durumdur.
Fidan dikilecek çukurlar sonbaharda yağışlardan önce açılarak toprağın tavlanması ve havalanması sağlanmalıdır. Fidan dikilecek yerler 60 x 60 cm genişlik ve derinlikte açılmalıdır. Daha yüksek seviyede bitki besin elementi ihtiva eden üstten çıkan toprağın, üzerinden bir yıl geçmiş yanmış çiftlik gübresi ile karıştırılarak fidan çukurunun tabanına, alttan çıkan toprağın ise çukurun üst kısmına konulmasına dikkat edilmelidir.
Fidan dikilirken aşı yerinin ve kök boğazının toprak seviyesinden yukarıda kalmasına çok dikkat edilmeli, dikimden sonra çukurun etrafında çanak oluşturularak fidan için gerekli suyun alınmasına yardımcı olunmalıdır.
Kuşburnu fidanları dikim esnasında hereğe gerek duymazlar.
Fidanların dikiminden sonra toprak iyice sıkıştırılarak hemen can suyu verilmelidir.
Meyve tutumunun artırılması için kapama kuşburnu bahçelerinin değişik türler ile kurulması tavsiye edilmektedir.

VERİM
Birim alandan yüksek verim alınması seçilen tiplerin meyve irilikleri yanında, bol çiçek ve meyve oluşturmasına bağlıdır. R. canina’dan geliştirilen kültür çeşitlerinde meyve ağırlığının 8-10 g arasında olduğu belirtilmektedir. Yabani olarak gelişen kuşburnu meyvelerinde ağırlığın 1,31-3,12g  arasında değiştiği bildirilmiştir.
Doğal olarak yetişen kuşburnu bitkilerinden bitki başına ne kadar meyve alınabileceğine dair sağlıklı bir bilgiye rastlanmıştır.
Kültüre alınmış tiplerin verimi ile ilgili araştırma sonuçları da farklılıklar göstermektedir.
Aşılı kuşburnu fidanları ile oluşturduğumuz anaçlık parselinde üç yaşlı fidanlarda yaptığımız ölçümde ise çalı başına verim 1.2-2.1 kg olarak tesbit edilmiştir.

YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ
Toprak İşleme 
Bahçe toprakları çok değişik amaçlarla işlenir. Genel olarak;

 • Bitkilerin su ve gıda maddelerine ortak olan yabani otları öldürmek,
 • Çeşitli gübrelerin toprağa karışmasını sağlamak,
 • Toprak verimliliğini artıran mikroorganizmaların faaliyetini artırmak,
 • Kök bölgesinin solunumunu, topraktaki besin maddelerinin çözünürlüğünü ve toprağın havalanmasını temin etmek,
 • Yağmur, kar sularının toprak tarafından emilimini kolaylaştırmak, kurak yerlerde ve meyilli arazilerde su kaybını en aza indirmek,
 • Toprakta kışlayan haşerileri yok etmek, şeklinde özetlenebilir.


Kuşburnu bahçelerinin sonbaharda toprak tavında iken iklim bölgesinin durumuna göre Ekim-Kasım ayları içerisinde var ise traktörle 15-20 cm derinlikte pullukla işlenmesi yoksa bel ile bellenerek alt üst edilmesi çok faydalıdır. Bu şekilde işlenmiş olan bahçelerde yağan yağmur ve kar suları, toprak tarafından çok iyi tutulduğundan, fidanların gelişimi ve meyve verimi artmaktadır.
Özellikle fidanın gelişme dönemlerinde sıra aralarının pullukla sürülerek, sıra üzerilerinin çapalanarak yabancı otlardan arındırılması fidanın sürgün verimini teşvik eder.      
Sulama
Kuşburnu bitkisinde kök gelişimi çok iyidir. Kazık kökler çok derinlere kadar ulaştığından kuraklığa çok dayanıklıdır.
Sulama olanaklarının uygun olduğu yerlerde, özellikle fidanların ilk bir kaç yılında yağmursuz geçen vegetasyon dönemlerinde toprağın durumuna bakılarak 20-25 günde bir defa olmak üzere 4-5 defa sulama yapılması çok faydalı olacaktır.
Yağışsız geçen dönemlerde, uygun zamanlarda yapılan sulamalar bitki gelişimini ve meyve verimini olumlu yönde teşvik etmektedir.
Gübreleme
Uygun gübreleme, yeni sürgünlerin meydana gelmesini, bitki boyunu, meyve iriliğini ve ağırlığını, çalı başına verimi ve meyve eti oranını önemli ölçüde artırmaktadır.
Tavsiye edilen gübre uygulaması ile çalı başına 4.66 kg olan verimin 7.58 kg’a yükseldiği tespit edilmiştir.
Budama
Kuşburnu bitkisi düzenli ve fazla budamaya ihtiyaç duymaz. Özellikle ocak şeklindeki bitkide dal seyreltme şeklinde hafif bir budama verim ve kaliteyi artırmaktadır.
R. multiflora üzerine aşılı kuşburnu fidanlarında tek bir gövde üzerinde aşı yerinden dallanmalar meydana geldiğinden bitkinin budama ile kontrol altına alınması ve istenen şeklin verilebilmesi mümkündür.
Aşılı kuşburnu fidanları ile oluşturduğumuz anaç parselinde yaptığımız budamalar ile bitkinin meyve veren dallarının güneşten daha çok istifade edebilmesi, hasadının kolay olması için yan dallanmalar kontrol altına alınmıştır.
Nadiren de olsa aşı gözünün altında  anaçta oluşan sürgünler kesilerek yok edilmelidir.


Hasat
Kuşburnu meyvelerinin hasadında özellikle vitamin C içeriğinin en yüksek olduğu dönemler gözlenmelidir. Meyveler en yüksek C vitamini oranına fizyolojik olgunlukta ulaşmakta ve bu zaman genel olarak Eylül-Ekim aylarına denk düşmektedir. Bazı Rosa türlerinde ise fizyolojik olgunluk Temmuz-Ağustos aylarında olmaktadır. Olgunlaşma bakımından  Rosa canina türü içinde de bir varyasyon mevcuttur.
Kuşburnu meyvelerinin olgunlaşması için geçen süre türlere göre değiştiği gibi aynı tür içindeki tiplerde de değişiklikler göstermektedir.
Özellikle hasat ve işlemede kolaylık sağlamak açısından farklı olum zamanlarına sahip kuşburnu tiplerinin selekte edilerek çoğaltılması da ıslah çalışmalarında çok önemli bir yere sahiptir.

Kuşburnu Fidanı
C vitamini bakımından oldukça zengin olan kuşburnu gıda ve ilaç sanayisinde aranan bir bitkidir.
Park ve bahçelerde dekor amaçlı kullanılan kuşburnu ağaçları özellikle bahçelerde koruma amaçlı kullanılır. Erozyon kontrolü ve kuraklık önleme de büyük payı vardır.
Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılan kuşburnu fidanı Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilir.
İnternet adresimiz aracılığıyla en uygun fiyattan kuşburnu fidanı siparişinizi verebilirsiniz.
 
Kuşburnu Ne Zaman Dikilir?
Kuşburnu fidanlarınızı dikmeniz için en uygun mevsim sonbahar mevsimidir. Kışı sert geçen bölgelerde dikiminizi ilkbahar mevsiminde yapmanız daha uygundur.
 
Satışını Yaptığımız Kuşburnu Fidanları Hakkında Bazı Bilgiler
Kuşburnu fidanı için geçerli yaş ve diğer önemli bilgileri satılan ürün içeriğinde yazmaktadır.
Kuşburnu fidanlarımızın hepsi saksı içinde kökleri tutmuş bir şekilde gönderilmektedir.
Fidanlarımız için dikim mevsimini beklemenize gerek yoktur. 12 ay boyunca dikilmeye hazır formdadırlar. Dilediğiniz zaman dikimini gerçekleştirebilirsiniz.
 
Fidanların Muhafazası Nasıl Yapılmalı?
Planladığınız takvim içerisinde dikim işlemini gerçekleştiremediyseniz saksılı fidanlarınızı sulamaya devam etmelisiniz. Eğer elinizde ki fidanlar açık köklü ise köklerinin hava almaması için tamamen toprağa gömülmesi gerekir.
 
Dikim İşlemi Nasıl Yapılmalı?
Öncelikle kuşburnu fidanlarınızın sıralar arası mesafesini işaretleyin ve aşı noktası toprağın üzerinde kalacak şekilde bir çukur açın. Açacağınız çukur için ortalama rakam vermek gerekirse 60 x 60 santimetre derinlik yeterli olabilir. Muhafazası olan poşet veya saksıdan toprağını dağıtmadan çıkarmaya gayret edin. Çukurun tabanına yanmış çiftlik gübresi ile karıştırdığınız toprağınızı koyun. Kuşburnu fidanı aşı noktası toprağın biraz üzerinde kalacak şekilde toprağı sıkıştırarak kapatmalısınız. Kalan toprağınızla fidan çevresine çanak oluşturun. Son olarak can suyunu vererek dikiminizi gerçekleştirin.
 
Can Suyu Nasıl Verilir?
5 - 10 litre arasında can suyu ihtiyacı olur. Kuşburnu fidanı toprağının bir kısmını kapattıktan sonra 4 - 6 litre arasında can suyunu dökebilirsiniz. Toprağı tamamen kapattıktan sonra kalan can suyunuzu dökerek dikim işlemini tamamlayın. Dikiminizi yaz aylarında gerçekleştiriyorsanız fidanlarınızı 2 günde bir sulamanız gerekmektedir.
 
Dikim İşlemi Sonrasında Ne Yapmalı?
Yukarıda bahsedildiği şekilde kuşburnu fidanı dikim işlemi tamamlandıktan sonra can suyu vermeniz yeterli olucaktır. Zor hava koşullarına karşı dayanıklı olduğundan destek çubuğu çakmanıza gerek yoktur.
 
Dikim Mesafesi Ne Kadar Olmalı?
Kuşburnu fidanlarınız için sıralar arası mesafe 2 metre, dikimler arası mesafe ise 3-4 metre olacak şekilde dikimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 
Dut Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?
Kuşburnu fidanlarımız 2,5-3 yaşından itibaren meyve verirler. Fidan dikimi kurallarına uygun şekilde yapıldığı taktirde yeterli besini de almışsa dikiminizden bir yaz sonra tadımlık olarak meyvesini alabilirsiniz.
 
Evde Kuşburnu Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?
Kuşburnu her türlü hava koşuluna ayak uyduran bir meyve olduğundan evinizde, balkonunuzda veya terasınızda saksı içerisinde yetiştirebilmeniz mümkündür.
 
Hangi İklimlerde Yetiştiriciliği Yapılır?
Her türlü iklim koşullarına karşı kolay adapte olabilen kuşburnu fidanları soğuklara karşı çok dayanıklıdır. Kurak bölgelerde gerçekleştirilen dikimlerde sulama yetersiz kalmamalıdır. 18-38 derece fidanlarınız için ideal sıcaklıktır.
 
Sonuç Olarak
Günümüzde kişisel bakım ve kozmetik sayfalarında da, sağlığa faydaları hakkında bu ağaç son dönemlerde popüler kategoriler içerisinde yer almaktadır. İçeriğinde barındırdığı yüksek vitamin içeriği insanların bu meyve hakkında detaylı bilgiler aradığı popüler sayfalar haline gelmiştir.
Sert iklimden kolay etkilenmeyen ve belli noktaya kadar sert iklimi tolere eden bir ağaçtır. Sipariş verilmesi durumunda tüplü fidanların gönderimi aynı gün yapılmaktadır. Bahçe ve arazileriniz için muhteşem tercihtir.
 
Meyve Fidanlarında Hangi Kategoriler Popüler
Genellikle yetiştiricilik yapılacak iklime göre popüler fidan ürünü değişkenlik gösteriyor. Kurumsal olarak hizmet veren adresimizde her iklim için popüler kategoriler ve popüler fidanlara ulaşabilirsiniz. Yukarıda yer alan arama bölümünü kullanarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Satış İşlemi ve Sonrası
Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kargo firmaları pandemi dönemi içerisinde aynı gün kargo yapılsa bile nadiren de olsa gecikmeler yaşanabilmektedir. Aşılı fidanlarımız yüksek bir hızla özel olarak hazırlanır. Hızlı kargo ile aynı gün size ulaştırılır.
Dilerseniz dikim ve diğer ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için popüler fidanlarımıza göz atabilirsiniz. Aynı gün kargo kategoriler içerisinde yer almaz. Sizler sepete eklediğiniz her ürün hızlı bir şekilde satış işlemi sonrası gönderilir.

Müşteri soruları ve cevapları

09-08-2018

bol yapraklı ve gelişkin bir bitki gönderildi. çok memnun kaldım. paketleme özenli olduğundan bitki hiç zarar görmemiş.

17-12-2018

ürün dikenli mi ?

17-12-2018

Merhaba, küçük küçük dikenleri mevcuttur. Meyve verimine hazır fidanlardır.

12-08-2019

cok gelişmiş gelen bıtkım ıcın tesekkurler.

Müşteri değerlendirmeleri

5 Üzerinden | 4,75 Ortalama
5 Yıldız
75,00 %
4 Yıldız
25,00 %
3 Yıldız
0,00 %
2 Yıldız
0,00 %
1 Yıldız
0,00 %

Yorum Ekle

Benzer Ürünler

fidan istanbul whatsapp
fidan istanbul loading icon